2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı

2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı

 Ara Sınav Programı

TARİH BÖLÜMÜ 1. SINIF

D.KODU

DERSİN ADI

SINAV TARİHİ

SAAT

YER

TAR 102

Tarih Metodolojisi II

11.04.2014

11:30

CA03

TAR 104

Osmanlı Türkçesi II

07.04.2014

14:15

DF07

TAR 106

İslam Tarihi II

09.04.2014

09:30

CA03

TAR 108

Türk-İslam Devletleri Tarihi

10.04.2014

11:30

CA05

TAR 112

Dünya Tarihine Giriş II

08.04.2014

09:30

CA01-3-6

TDE 114

İstanbul, Toplum ve Edebiyat II

11.04.2014

09:30

CA01-3-5

TUR 102

Türk Dili II

10.04.2014

09:30

E BLOK

İNG 102

İngilizce II

09.04.2014

14:15

E BLOK

 

 

 

 

 

TARİH BÖLÜMÜ 2. SINIF

TAR 202

Medeniyet Tarihi II

07.04.2014

09:30

DF07

TAR 204

Osmanlıca Metinler II

09.04.2014

09:30

CA05

TAR 206

Osmanlı Tarihi II (17. yy’a kadar)

08.04.2014

09:30

CA05

TAR 208

Ortaçağ Avrupa Tarihi

11.04.2015

14:15

CA05

AİİT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

09.04.2014

16:15

CA05-6

TAR 226

Bizans Tarihi

08.04.2014

14:15

DG07

TAR 222

Balkan Tarihi

07.04.2014

14:15

DF09

TAR 228

Kent Tarihi ve Tarihçiliği

10.04.2014

09:30

DH08

TARİH BÖLÜMÜ 3. SINIF

TAR 302

Çağdaş Avrupa Tarihi (19-20. yy)

10.04.2014

09:30

DG07

TAR 304

Osmanlı Belgeleri II

11.04.2014

09:30

DE06

TAR 306

Osmanlı Modernleşme Tarihi (1789-1922)

08.04.2014

14:15

DE06

TAR 323

Osmanlı İlmiye Teşkilatı

09.04.2014

14:15

DF08

TAR 324

Orta Doğu Tarihi

07.04.2014

09:30

DE06

TAR 332

Osmanlı Döneminde Sanat ve Medeniyet

11.04.2014

14:15

DF08

TARİH BÖLÜMÜ 4. SINIF

TAR 410

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi-II

07.04.2014

11:30

DG07

TAR 428

Tarih Semineri - Bitirme Tezi

 

 

 

TAR 426

Tarih Öğretim Metotları

11.04.2014

09:30

DI02

TAR 436

İslam Düşünce Dünyası (13-15. Yüzyıllar)

07.04.2014

16:15

DG07

TAR 438

Timurlular ve Babürlüler Tarihi

08.04.2014

09:30

DH08

TAR 432

Osmanlı Tarihi Coğrafyası

11.04.2014

14:15

DG09

         

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1. SINIF

D.KODU

DERSİN ADI

 

 

 

TDE104

Osmanlı Türkçesi II

08.04.2014

11:30

CA08

TDE106

Yeni Türk Edebiyatı II

11.04.2014

14:15

DF09

TDE108

Eski Türk Edebiyatı II

10.04.2014

14:15

DG08

TDE110

Türk Halk Edebiyatı II

07.04.2014

09:30

CA08

TDE114

İstanbul, Toplum ve Edebiyat II

11.04.2014

09:30

CA01-3-5

TDE116

Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi

09.04.2014

09:30

DG09

TDE118

Akademik Okuma ve Yazma II

08.04.2014

16:15

DH07

İNG102

İngilizce II

09.04.2014

14:15

E BLOK

TAR112

Dünya Tarihine Giriş II

08.04.2014

09:30

CA01-3-6

 

 

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2. SINIF

AİİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

09.04.2014

16:15

CA05-6

TDE204

Yeni Türk Edebiyatı IV

07.04.2014

16:15

CA05

TDE208

Eski Türk Edebiyatı IV

10.04.2014

16:15

CA01

TDE210

Osmanlı Türkçesi IV

09.04.2014

11:30

CA01

TDE212

Edebiyat Bilgi ve Teorileri II

10.04.2014

11:30

CA01

TDE214

Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi

08.10.2014

14:15

DH07

TDE230

Klasik Edebiyat Bilgileri

08.10.2014

11:30

DF08

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 3. SINIF

TDE306

Çağatay Türkçesi

10.04.2014

09:30

DF09

TDE304

Âşık Edebiyatı

11.04.2014

16:15

DF07

TDE302

Eski Türkçe (Göktürkçe-Uygurca)

08.04.2014

09:30

DE06

TDE308

Metin Şerhi ve Metodoloji II

02.04.2014

15.00

DH07

TDE310

Türk Romanı II

07.04.2014

11:30

CA03

TDE322

Edebiyat Sosyolojisi

07.04.2014

14:15

DG09

TDE326

Halk Türküleri

11.04.2014

14:15

CA03

TDE332

Farsça Seçme Metinler II

09.04.2014

09:30

DG08

TDE334

Edebiyat Felsefesi

11.04.2014

09:30

DG09

TDE328

Osmanlı Türkçesi VI

08.04.2014

14:15

DF08

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 4. SINIF

TDE402

Tarihsel Dilbilim ve Türk Dili Tarihi

11.04.2014

09:30

DF08

TDE404

Modern Türk Şiiri II

08.04.2014

16:15

DG07

TDE406

Edebiyat ve Eleştiri

09.04.2014

14:15

DG09

TDE408

Bitirme Tezi

 

 

 

TDE423

Metin Yazarlığı

08.04.2014

11:30

DG09

TDE424

Temel Editörlük Bilgisi

09.04.2014

11:30

DF09

         

  FELSEFE BÖLÜMÜ 1. SINIF

D.KODU

DERSİN ADI

 

 

 

FEL 102

Bilgi Teorisi

11.04.2014

16:15

 CA08

FEL 104

Eskiçağ Felsefesi II

10.04.2014

14:15

DF07

FEL 106

Dil Felsefesi

07.04.2014

09:30

DH08

FEL 108

Sembolik Yüklem Mantığı

08.04.2014

14:15

CB04

FEL 110

Felsefede Araştırma Yöntemleri

09.04.2014

09:30

DH08

TAR 112

Dünya Tarihine Giriş II

08.04.2014

09:30

CA01-3-6

TDE 114

İstanbul Toplum ve Edebiyat II

11.04.2014

09:30

CA01-3-5

TÜRK 102

Türk Dili II

10.04.2014

09:30

E BLOK

İNG 102

İngilizce II

09.04.2014

14:15

E BLOK

 

 

 

--

--

  FELSEFE BÖLÜMÜ 2. SINIF

FEL202

Batı Felsefesi Tarihi II

07.04.2014

11:30

 CA06

FEL204

Varlık Felsefesi

08.04.2014

16:15

 CA06

FEL208

İslam Felsefesi Tarihi II

09.04.2014

11:30

DH07

FEL210

Tarih Felsefesi

10.04.2014

16:15

 CA06

AİİT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

09.04.2014

16:15

CA05-6

FEL 242

  Metinlerle Aristoteles

11.04.2014

14:15

CA01

SOS 102

Sosyolojide Yöntem Sorunu: Anlamak ve Açıklamak

10.04.2014

11:30

 CA06

PSİ 102

Bilişsel Psikoloji

08.04.2014

11:30

CA01

TDE 222

Felsefe Metinleri İçin Osmanlı Türkçesi II

07.04.2014

16:15

CA01

 

 

 

--

--

  FELSEFE BÖLÜMÜ 3. SINIF

FEL 302

Klasik Türk Düşüncesi II

09.04.2014

09:30

DD01

FEL 304

Din Felsefesi

11.04.2014

16:15

DE06

FEL 306

Modern Batı Felsefesi II

09.04.2014

16:15

DC04

FEL 308

Estetik

11.04.2014

09:30

CA08

SOS 202

Sosyoloji Tarihi II

08.04.2014

14:15

DD01

PSİ 202

Psikloji Tarihi II

08.04.2014

09:30

DG08

FEL 342

Metinlerle Augustinus

07.04.2014

14:15

DG08

  FELSEFE BÖLÜMÜ 4. SINIF

FEL 402

Günümüzde Felsefe Sorunları

08.04.2014

11:30

DF07

FEL 404

Türk Düşüncesinin Sorunları

07.04.2014

16:15

DH07

FEL 499

Bitirme Tezi

--

--

--

SOS 302

Bilgi Sosyolojisi

09.04.2014

11:30

DH08

PSİ 203

Ahlak Psikolojisi

07.04.2014

11:30

DF07

FEL 425

Çağdaş İngiliz Felsefesi

11.04.2014

14:15

DI02

         

İSLAM VE DİN BİLİMLERİ PROGRAMI 1. SINIF

İBL106

İslam İbadet Esasları

07.04.2014

09.30

CA06

İNG 102

İngilizce II

07.04.2014

15.00

E Blok

İBL 102

Kur'an Okuma ve Tecvid II

08.04.2014

09.30

Konferans Salonu

İBL112

İslam Tarihi

08.04.2014

14.15

CA05

İBL115

İslam Sanatlarına Giriş

09.04.2014

09.30

CA06

İBL 108

Tefsir Usulü

09.04.2014

14.15

CA06

TÜRK 102

Türk Dili II

10.04.2014

09.30

CA05

İBL110

Hadis Usulü

10.04.2014

16.15

CA05

İBL 114

Mantık

11.04.2014

11.30

CA06

 İBL 104

Arap Dili ve Belâğati II

11.04.2014

16.15

CA05

 

 

 

 

 

İSLAM VE DİN BİLİMLERİ PROGRAMI 2. SINIF

İBL 204

Tefsir II

07.04.2014

09.30

CA05

İBL206

Hadis II

08.04.2014

11.30

CA06

İBL 211

Kur'an Okuma ve Tecvid IV

08.04.2014

14.15

CA06

İBL208

İslam Hukuk Usulü

09.04.2014

11.30

CA06

AİİT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

09.04.2014

14.15

CA05

İBL212

İlkçağ Felsefesi Tarihi

10.04.2014

09.30

CA06

İBL214

Din Sosyolojisi

11.04.2014

09.30

CA06

İBL210

Kelam Tarihi

11.04.2014

16.15

CA06

         

TARİH YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TAR 502

Tarih Yazıcılığı II

09.04.2014

11:30

DE06

TAR 506

Osmanlı Tarihi Semineri

10.04.2014

16:15

DE06

TAR 523

Osmanlı Diplomasi Tarihi

11.04.2014

14:15

DC04

TAR 517

Osmanlı Müesseseleri Tarihi

09.04.2014

14:15

DE06

TAR 528

Türk Hukuk Tarihi ve Belgeleri

10.04.2014

09:30

DC04

         

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TDE502

Dilbilim ve Edebiyat Eleştirisi

07.04.2014

11:30

DD01

TDE504

Akademik Yazım Teknikleri

07.04.2014

14:15

DD01

TDE512

Edebiyat ve Toplum

10.04.2014

09:30

DD01

TDE524

Klasik Türk Edeb.Fars. Uns. ve Edebi San. II

11.04.2014

16:15

DG08

         

FELSEFE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FEL 506

Çağdaş Felsefe Sorunları

10.04.2014

09:30

DG09

FEL 502

Klasik İslam Düşüncesi Metinleri 

09.04.2014

14:15

DG08

FEL 522

17. ve 18. Yy. Mukayeseli Felsefe Tarihi

10.04.2014

16:15

DG07

FEL 515

20. Yy. Felsefe Akımları (Gadamer)

08.04.2014

11:30

DG07

         

TARİH DOKTORA PROGRAMI

TAR602

Selçuklu Devleti Tarihi ve Metinleri

09.04.2014

14:15

DD01

TAR604

Osmanlı Sosyal Tarihi

11.04.2014

09:30

CB04

TAR606

Osmanlı Diplomatikası: Defterler

10.04.2014

09:30

DC04

TAR608

Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynakları: Siciller

11.04.2014

14:15

DD01