Doç. Dr. Kasım KÜÇÜKALP

CV Görüntüle
YARI ZAMANLI

Öğrenim Durumu

Lisans: Dokuzeylül Üniversitesi - 1999
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi - 2002
Doktora: Uludağ Üniversitesi - 2008

1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve hemen akabinde aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kazanmış olduğu yüksek lisans programına bağlı olarak bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfını okuduktan sonra, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hem yüksek lisans programına hem de araştırma görevlisi olarak fakültedeki görevine başladı. Yüksek Lisans çalışması olarak “Nietzsche’nin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkileri” başlıklı çalışmasını Prof. Dr. Ahmet Cevizci danışmanlığında 2002 yılında tamamladı. Yüksek Lisansın akabinde kazanmış olduğu doktora programı ekseninde, aynı danışman hocanın rehberliğinde “Batı Felsefesinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida” konulu doktora çalışmasını Şubat 2008 yılında tamamladı. 2009 Ekim döneminde doçentliğe müracaat etti ve Ocak 2011 girmiş olduğu mülakattan başarılı olarak doçentlik unvanı kazandı. Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi Anabilim Dalında Doçent olarak çalışan Küçükalp ayrıca, Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin editörlüğünde 2003 yılından beri yayınlanmaya devam eden uzun süreli bir çalışma olan Felsefe Ansiklopedisi adlı çalışmada genel koordinasyon göreviyle beraber çeşitli maddeler de kaleme almıştır.