ENARRU

Çeviribilim Bölümü / Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Programı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Programı’nda, iletişim ağlarının yaygınlaştığı, ilişkilerin çoğaldığı ve güçlendiği küreselleşen dünyamızda, kültürlerarası iletişimin temel taşlarından çevirinin sağlıklı yürümesi için gerekli yeti ve becerileri kazandırmak amaçlanıyor. Program hem çevirmen adaylarına hem de araştırmacılara sesleniyor.


Neden 29 Mayıs Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)?

•Küresel dil hizmeti sektörünün gerektirdiği yeti ve becerileri kazanabileceksiniz.

•Uygulamalar yoluyla çevirinin disiplinlerarası doğasını tanıyacaksınız.

•Çeviri ve dilin ayrılmaz parçası olan farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

•Şiirden patentlere, kullanma kılavuzlarından reklam afişlerine kadar geniş bir yelpaze içinde, farklı metin türlerinde uzmanlaşacaksınız.

•İkinci bir yabancı dil öğreneceksiniz.

•Günümüzde dil hizmeti sektörünün olmazsa olması çeviri teknolojilerini öğrenecek ve kullanacaksınız.

•Bir çeviri araştırmacısı için gerekli zengin kaynakları sunan İSAM Kütüphanesi’nden yararlanabileceksiniz.

•Çeviri amaçlı araştırma tekniklerini öğreneceksiniz.

•Geçmişten günümüze çeviri kuramlarını tanırken, kuramın uygulama ve eleştiriyle bağlarını kurabileceksiniz.

•Alanlarında uzman, öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacaksınız.

 

 

Vizyon, Misyon

Küresel ölçekte geçerli olan standartlar doğrultusunda, dil hizmeti veren ve alan şirketlerin dil, kültür, teknoloji kullanımı, proje yönetimi, metin üretimi gibi konulardaki gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikli dil/kültür uzmanları ve araştırmacılar yetiştirmek.


İş Olanakları?

Çeviribilim Bölümü mezunları aşağıdaki kurumlarda iş imkanı bulabileceklerdir.

  • Dil hizmeti ve çeviriye gereksinim duyan özel ya da kamu kurum ve kuruluşları (bakanlıklar, belediyeler, bankalar, vb.)
  • Uluslararası kuruluşlar (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vb.)
  • Uluslararası veya ulusal ölçekte dil hizmeti veren şirketler
  • Reklam şirketleri
  • Yayınevleri
  • Teknik metin yazarlığı gereksinimi duyan üretim ve dokümantasyon şirketleri