Ekonomi Bölümü (İngilizce)

Neden bazı ülkeler zenginken bazıları fakirdir? Ekonomik gelişme mutluluk getirir mi? Neden ülkeler krize girer? Krizleri önlemek mümkün mü? Neden iyi eğitim görenler daha yüksek ortalama gelire sahiptirler? Döviz kurları neden artar? Borsa neden yükselir? Faiz mi enflasyonu etkiler; enflasyon mu faizi etkiler? Ülkeler neden dış ticaret yapar? Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye… geleceğin güçlü ekonomileri mi? Bu tür sorular Ekonomi Bölümü’nün seçkin hocaları tarafından fakülte eğitimi boyunca analiz edilip işlenecek konulardan bazıları.

Küresel iş piyasası ekonomiyi sadece bilen değil aynı zamanda iş hayatına ve sosyal hayata uygulayan, teknolojinin bahşettiği imkânları ustalıkla kullanıp ölçüm, analiz ve tahminler yapabilen ekonomistleri tercih etmekte ve ödüllendirmektedir. Ekonomi eğitiminin başarısı geleceğin ekonomistlerine bu yetenekleri kazandırabilmesine bağlıdır.

Ekonomi Bölümünün Amacı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi Bölümü, çokuluslu şirketlerde, küresel finans kuruluşlarında, IMF, Dünya Bankası, OECD, İslam Kalkınma Bankası v.b. uluslararası ekonomik kuruluşlarda çalışabilecek yetenekte ve vizyona sahip ekonomistler yetiştirmeyi hedefliyor.

Ekonomi Eğitiminin İçeriği

29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde ekonomi bilimine ilişkin temel bilgiler ve alanın sorunları ele alınacak, ortaya çıkan yeni gelişmeler teorik düzeyde analiz edilmekle kalmayıp bu bilgilerin uygulanmasına yönelik pratik çalışmalar da yapılacaktır. 

Ekonomi Bölümü’müzde hem kalitatif (niteleyici) hem de kantitatif (sayısal) teknikleri içeren bir eğitim-öğretim metodu kullanılmakta olup kazanılan bilginin bilgisayar ve sümülasyon programları ile uygulanıp, test edilip, analiz edilmesi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomi Bölümü öğrencileri Üniversite’nin kendilerine sunduğu seçmeli ders havuzundan seçecekleri derslerle yeteneklerini geliştirme ve ekonominin alt-disiplinlerinde uzmanlaşma imkânı bulacaklardır.

Programda öğrencilere çift ana dal ve yan dal imkânlarının yanında yurt içi ve yurt dışından davet edilecek seçkin akademisyen ve uzman konuşmacıların katılacağı konferans, panel ve seminer gibi faaliyetler de sunulacaktır.