ENARRU

İngilizce Hazırlık Birimi

İngilizce Hazırlık Sınıfı” bir eğitim öğretim yılını kapsayan 4 çeyrekten oluşmaktadır. Haftalık ders saati 26'dır. Bu programla ileri seviyede dinleme ve okuma becerileri üzerine temellendirerek öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ders içerisinde kullanılan iletişim dili İngilizcedir.

İngilizce hazırlık biriminin amacı, öğrencilerimize hayat boyu yardımcı olacak ve eğitim öğrenim yaşamlarına katkı sağlayacak yabancı dil becerilerini kazandırmak ve etkili bir dil öğrenimi sunmaktır.

Öğrencilerimize analitik ve eleştirel düşünmeyi öğretmek, öğrenmeyi öğretmek ve iletişime dönük bir yabancı dil öğretimi sunmak dil programımızın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. İngiliz Dili Eğitimi alanındaki deneyimli danışman okutmanlarımız öğrenim süresi boyunca karşılaşacağınız sorunlarda öğrencilerimize rehberlik etmektedirler.

İngilizce Hazırlık Birimiinde etkili dil öğreniminin yanı sıra öğrenmeyi, öğrenme stratejileri ile vizyonunuzu geliştiren çeşitli etkinlikler sunulacaktır. Sizlere etkili bir öğretim sunabilmek için, sizlerin yeteneklerini, ilgi alanlarını, öğretim yöntemlerini ve ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm destek ve yardım vermeye hazırız.

İngilizce hazırlık biriminin genel amacı, öğrencilerimize hayat boyu yardımcı olacak ve eğitim yaşantılarına katkı sağlayacak yabancı dil becerilerini kazandırmak ve etkili bir dil öğrenimi sunmaktır. Öğrencilerimizin hedef dilde kendilerini aktif bir şekilde ifade edebilmeleri için kelime hazinesini geliştirici, öğrenme eylemini içselleştirmelerine yardımcı, mesleki, kültürel ve sosyal hayattaki varlıklarını zenginleştirici bir yabancı dil eğitimi sunmayı hedeflemekteyiz.

İngilizce hazırlık birimi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.