ENARRU

Psikoloji Bölümü

Psikoloji biliminin Psikobiyoloji, Deneysel psikoloji, Bilişsel psikoloji, Gelişim psikolojisi, Sosyal psikoloji, Kültürlerarası psikoloji gibi uzmanlık dalları bulunmaktadır. Bilimin uygulamaya yönelik alanları ise Klinik psikoloji, Örgüt psikolojisi, Sosyal psikoloji, Sağlık psikolojisi ve Eğitim/öğrenme psikolojisidir. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yurtdışı deneyimli; klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve sağlık psikolojisi alanlarında uzmanlaşmış bir kadro tarafından sunulan lisans ders programı psikolojinin tüm alt dallarını kapsamaktadır. 

Bilim dünyasında ve bilimin de içinde bulunduğu sosyoekonomik ve kültürel alanlarda İngilizcenin hâkim olduğu bir dünyada İngilizce bilgisi önemini sürdürmektedir. Eğitim dilinin en az %30 İngilizce olduğu Psikoloji Lisans Programımızda öğrenciler, psikoloji biliminin kuram ve kavramlarını Türkçe ve İngilizce olarak öğrenecek, bilimsel İngilizcede kendilerini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebilen, psikoloji alanındaki uluslararası gelişmeleri takip edebilen bireyler olarak mesleklerine atılacak; kariyerlerini yurt içi ve yurt dışında en iyi seviyede gerçekleştirebileceklerdir.

 

Vizyon, Misyon

Lisans programımızın amacı, dersler, öğrenci projeleri, stajlar, yurtiçi ve yurtdışından gelecek olan konuşmacılar sayesinde, öğrencilerimizin psikolojinin tüm alanlarında donanım kazanması, psikolojideki farklı yaklaşımlara dair bilgi sahibi olup bunu pratiğe dökebilmeleri, bağımsız düşünce, araştırma, psikososyal ve bilimsel eleştiri/analiz ve bilimsel yazım becerilerini geliştirmeleridir. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversite’sinin misyonuna uygun olarak bölümden mezun olan öğrencilerin:

•Psikolojide farklı yaklaşımların temel kuram ve metotlarına dair bilgi sahibi olan ve bunu pratiğe geçirebilen,

•Araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme, yorumlayabilme ve yazma gibi bilimsel becerilere sahip,

•Bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş,

•Mesleki etik bilinci gelişmiş,

•Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış kişiler olarak topluma ve bilime katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.

 

Neden 29 Mayıs Psikoloji?

•Klinik psikoloji, Gelişim psikolojisi, Sosyal psikoloji ve Sağlık psikolojisi gibi değişik dallarda uzmanlaşmış, yurtdışı deneyimli akademik kadro

•Geniş yelpazede güçlü bir müfredat: Psikolojinin tüm alt dallarını kapsayan ders programı

•Öğrenci Projeleri

•Öğretim üyelerinin projelerinde çalışma imkanı

•Yurtiçi ve yurtdışından gelecek olan konuşmacılar, Eğitimler

•Stajlar

•Burs imkanları

 

İş Olanakları

•Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,

•Lise ve dengi okullarda,

•Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,

•Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,

•Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,

•Çocuk yuvaları, anaokulları ve kreşlerde,

•Rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde,

•Özel veya kamu ruh sağlığı birimlerinde,

•Özel veya kamuya bağlı insan kaynakları birimlerinde,

•Kamuoyu ve/veya Pazar araştırma şirketlerinde

•Ve yüksek lisans ve doktora sonrası üniversitelerde istihdam edilebilirler.