ENARRU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel ve küresel düzeyde siyasetin işleyişini inceler. Günümüzde devletlerin iç meselesi olmaktan çıkan rejim, demokratikleşme, eşitsizliklerin giderilmesi, din, özgürlükler, azınlıklar ve hakları, devletin yeri ve rolü, uluslararası politika, çevre ve hukuk, karşılaştırmalı sistemler gibi konuların küresel ve yerel etik – normatif değerler de dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi önem kazanmaktadır. Bunların yanında halen dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ve savaşlar, açlık ve su sorunu gibi yaşamsal konular, bölgesel gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan küresel ve uluslararası sorunlar bütün insanlığı ilgilendirmektedir.

Bölümümüz, öğrencilerimize siyasi, iktisadi, hukuki konuların yanında, özellikle Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren Ortadoğu, Avrasya, Balkanlar ve Avrupa bölgesel alanlarından birinde uzmanlık kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca tamamı yurt dışından doktoralı öğretim üyesi kadromuzla, öğretim dili İngilizce olan programımızda, mezunlarımızın İngilizceye ileri derecede hakim olmaları sağlanmaktadır. 

Bunun dışında, bölümümüzde uyguladığımız modüler sistem gereği, bölge uzmanlığına yönlendiren ders modüllerinde, söz konusu bölge uzmanlığı için en geçerli olan bir bölgesel dili de öğrencilerimizin öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Buna göre öğrencilerimiz seçtikleri bölge uzmanlık alanına göre eğitim görecekleri modüler program dâhilinde, Arapça, Almanca, İtalyanca, Rusça, Kazakça, Özbekçe gibi dillerden en az birini öğrenmektedir. Kısacası, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine çok önemli bir ivme kazandırmayı hedeflemekteyiz.

 

 

Neden 29 Mayıs Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler?

Hedefi yüksek olan bilinçli öğrencilerin seçtiği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) Lisans Programı, kendisini İngilizce ve Türkçe mükemmel ifade edebilen, en az bir diğer yabancı dili dört yıllık lisans öğrenimi süresince iyi derecede öğrenen, alanında en iyiler arasında olacak öğrencileri beklemektedir. Kitle eğitimi veren ve öğrencilerle öğretim üyelerinin birbirinden kopuk olduğu üniversitelerin aksine, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi hoca-öğrenci ilişkilerindeki farkıyla da öne çıkmaktadır. Ayrıca İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye’de en yüksek yabancı öğrenci oranına sahip olan üniversite olarak göz doldurmaktadır. Öğrencilerinin tamamı burslu olan bölümümüzde akademik temelleri iyi atılan ve Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak mezunlar vermek tek hedefimizdir.

 

İş Olanakları Nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı’na girerek diplomat olmak, birçok gencin hayal ettiği bir gelecektir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü diplomatik bir kariyer için gerekli olan temelleri mezunlarına kazandırmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl açtığı Meslek Memurluğu sınavlarına girebilme hakkını elde etmektedirler. Ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bütün bakanlıklarda görev alabilir, kaymakamlık ve müfettişlik sınavlarına girebilmenin yanı sıra, kamunun diğer birimlerinde de mesleki kariyer yapabilme şansını kazanırlar. Bankalarda ve özel şirketlerin çeşitli birimlerinde görev yapabilirler. Uluslararası örgütlerde meslek memuru olarak kariyer yapmak için gereken formasyonu kazanırlar ve bu kurumların açtıkları sınavlara girme hakkını elde ederler.