Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal hizmet, toplumdaki eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri sistemli bir şekilde anlamak, neden ve sonuç ilişkilerini sorgulamak ve bireylerin karşılaştıkları engelleri asgariye indirmek üzerine kuruludur. Gelir eşitsizliklerinden farklı bakım ve yardım ihtiyaçlarına kadar birçok kişisel ya da toplumsal sorun, yalnızca gönüllülerin, ailelerin ya da tanıdıkların yardımıyla çözülemez. Sosyal hizmet uzmanları, bu sorunların tespit edilmesinde, araştırılmasında ve gerektiğinde bu sorunlara planlı bir şekilde çözüm üretilmesinde etkili rol oynarlar.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı öğrencilerini araştırma, planlama yapacakları ve hizmet verecekleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi bağlamların tamamına hazırlamak; hizmetlerinden yararlanacak olanların yaşam koşullarını anlayıp ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama araçlarını doğru tespit edebilmelerini sağlamaktır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, hastanelerde, yaşlı bakım kurumlarında, çocuk yurtlarında, sosyal hizmet merkezlerinde, belediyelerde toplumun en dezavantajlı kesimleriyle birlikte çalışmalarına imkan sağlayacak bilgi ve beceri donanımına kavuşurken bir yandan da tüm bu hizmetlerin ve politikaların nasıl iyileştirilebileceğine dair eleştirel bir birikim elde ederler. Hedef, mezunların çalışacakları kurumlarda sosyal adalet fikri ve ihtimam ahlakıyla donanmış takım oyuncuları ve liderler olarak hizmet vermelerini sağlamaktır.

NEREDE ÇALIŞABİLİRİM?

Sosyal Hizmet Bölümü mezunları, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çalışma, yükseköğretim vb. alanlarda görev yapabilirler.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlar

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
 • Sosyal Hizmet Merkezleri
 • Çocuk yuvaları
 • Yetiştirme Yurtları
 • Sevgi Evleri
 • Koruyucu Aile Hizmetleri
 • Çocuk ve gençlik merkezleri
 • Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Huzur evleri
 • Kadın konukevleri
 • MEB’e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)
 • Sağlık Bakanlığı
 • Hastaneler
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
 • Adalet Bakanlığı
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Eğitim Evleri
 • Adli Tıp Kurumu
 • Aile mahkemeleri
 • Ceza ve Tevfikevleri
 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • Kızılay
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Belediyeler
 • Aile Danışma Merkezleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Özel Sektör