Tarih Bölümü

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü, bilimsel bir yaklaşım ve yöntem ile geleceğin tarihçilerini yetiştirmeyi hedefliyor. Bölümümüzde günümüz tarihçiliğinin mesele ve birikimlerinden haberdar, akademik duyarlılık ve değerleri sahiplenmiş, kendi tarihini dünya tarihi perspektifinden de değerlendirebilme yetkinliğine ulaşmış, araştırmacı ve özgün tarihçilerin yetişmesine uygun bir ortam sağlanıyor.

 Osmanlı Tarihi’nin ağırlıklı olarak ele alındığı bölümümüz, Osmanlı tarihinin kaynaklarının okunması ve anlaşılması için gerekli olan temel dersleri eksiksiz olarak sunuyor. Ayrıca tarih disiplininin kuramsal ve metodolojik yönlerinin yanı sıra, Medeniyet Tarihi, Dünya Tarihi, Antik Dünya Tarihi, Avrupa Tarihi, İran, Rusya, Orta Asya, Balkan, Orta Doğu ve Akdeniz Dünyası Tarihi’ne de seçmeli veya zorunlu ders olarak programında yer veriyor.