Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, geleneksel ve çağdaş edebiyatın bir arada öğrenilebildiği bütünlüklü bir program sunmaktadır. Öğrencilerimiz, hem yaşadıkları toplumu oluşturmuş klasik edebiyata hem de mevcut kültürel hayatımızı şekillendiren yaşayan edebiyata nüfuz edebilecekler. Bunun yanı sıra, edebiyatı bir bilim insanı gözüyle değerlendirmeyi de öğrenecekler. Yani, klasik ve modern edebiyat kuramlarıyla, edebiyat metinlerini anlama, değerlendirme ve çözümleme deneyimlerini uygulamalı bir şekilde yaşama imkânı bulurlar. Ayrıca öğrencilerimiz mevcut nitelikli öğretim kadrosu sayesinde Dünya Edebiyatlarından da haberdar olmakta, kendi edebî ürünlerimizi, dünya ölçeğinde anlayacak ve tartışacak seviyeye gelmektedirler.

Dil alanında ise Bölümümüz, geleneksel ve modern yaklaşımları uyumlu bir şekilde bir arada barındırır ki bu onun en önemli ayırıcı özelliğidir. Tarihi Türk dilleri, klasik metin çözümlemesi yaklaşımıyla incelenir ve öğrenilirken günümüz Türkiye Türkçesi, modern dilbilimsel bakış açısıyla analiz edilir. Özellikle Osmanlı Türkçesi konusunda alanın en iddialı isimleri bölümümüzde hizmet vermektedir; bu da istisnai kalitede bir dil eğitimi alacağınız anlamına gelir. Bölümümüzün modern dil kuramlarını takip ederek kendini güncel tutması, dil alanında dünya ile uyumlu ve bilimsel açıdan sağlam bilgi ve becerilerle donanmasını sağlamaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine iki ana alanda eğitim verme amacı gütmektedir. Bu alanlardan birincisi dil alanıdır ve Türkçenin tarih içinde geçirdiği değişiklikler ile bu süreç içindeki her bir evrede gösterdiği özelliklere odaklanır. İkinci alan ise edebiyat alanıdır ve Türkçenin tarihi evrelerine özgü edebiyatlarını konu alır.

Ders programımızın dil dersleri, Türkiye Türkçesi, Tarihi Türk Dilleri ile Çağdaş Türk Dilleri ve Lehçeleri şeklinde üç gruba ayrılabilir. Edebiyat dersleri ise dönemsel olarak, İslam öncesi Türk Dili ve Edebiyatı, Klasik Osmanlı Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı, Millî Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Çağdaş Edebiyat ve Dünya Edebiyatları şeklinde bölümlenmiştir.

 

BÖLÜMÜN VİZYONU

Bölümümüz, araştırma ile eğitimi bir arada değerlendirmekte, öğretim üyelerinin etkin bir şekilde yeni bilgi üretmelerini ve bu yeni bilgileri öğrencilere aktarmalarını teşvik etmektedir. Öğrenciler de gelecekte bilgi üretiminde etkin rol oynayacak bireyler olarak görülür. Bu vizyon ışığında bölümümüz, özgür ve yaratıcı düşünceyi özendirmeyi amaçlar; öğrencilerin araştırma, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeyi ana ilke olarak benimser. Ayrıca bölümümüz, küresel bilgi çağında yaşadığımız gerçeğini gözetir ve öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı’nı disiplinler arası bir çerçevede kavramasını hedefler. Öğrencilerimiz istedikleri bir bölümde çift anadal ve yandal yapma imkânına da sahiptirler. Ayrıca öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ardından üniversitemiz bünyesinde Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Türk Dili anabilim dallarında yüksek lisans eğitimlerine devam edebilirler.

 

İŞ OLANAKLARI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden alınmış bir diploma, bölüm mezunlarına geniş bir çalışma alanı sağlar. Mezunlarımız öncelikli olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel okullarda veya dershanelerde branş öğretmenliği yapabilirler. Buna ek olarak, mezunlarımız metin yazarı, reklamcı, editör, yayımcı, düzeltmen, programcı vb. olarak yazılı ve görsel medyada ve yayın dünyasında faaliyet gösterebilir, sunuculuk ya da sunuculuk kurslarında eğitmenlik de yapabilirler. Ayrıca 2547 sayılı YÖK Kanunu gereği Türk Dili dersleri Türkiye’deki bütün üniversitelerde okutulması zorunlu derslerdendir. Dolayısıyla, mezunlarımız, kadro bulunması durumunda bütün üniversitelerde okutman unvanıyla çalışabilirler. Son olarak, Türk Dili ve Edebiyatı mezunları Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerde ve Türk Cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle ilgili resmî veya özel kuruluşlarda da görev alabilirler. Akademik hayatlarını lisansüstü programlarla sürdürmek isteyen mezunlarımız, açılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda, Türkiye’nin hemen hemen her üniversitesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yüksek lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak girebilirler.