ENARRU

Uluslararası İlahiyat Programı

Uluslararası İlahiyat Programı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın girişimleri ile Batı ülkelerinde yetişip lise eğitimlerini bu ülkelerde tamamlayarak içinde yaşadıkları ülkenin diline ve kültürüne hâkim gençlerimizin öğrenim görebilecekleri “Uluslararası İlahiyat Programı”, 2006 yılında hayata geçirildi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi bünyesinde de 2012-2013 akademik yılından itibaren “Uluslararası İlahiyat Programı”na öğrenci alınmaya başlandı.

 

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, bünyesinde yer alan programlar ile,

  • İslam ilimlerinin kaynaklarını, tarihini ve meselelerini bilen,
  • Farklı medeniyetlerin birikimlerinden istifade edebilen,
  • Geçmişi ve bugünü bilimsel zihniyetle tahlil edip sağlıklı biçimde anlamaya çalışan,
  • Hayatın ve mesleğin gerektirdiği donanıma sahip bulunan,
  • Sosyal bilimler nosyonu kazanmış,
  • Sorumluluk bilinci taşıyan

mezunlar yetiştirmeyi; bir yandan ulaştığı sonuçları evrensel ölçülerde geliştirirken diğer yandan bu birikimi başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve İslam dünyası olmak üzere bütün dünyayla paylaşmayı hedefliyor.