ENARRU

İslam ve Din Bilimleri Programı

İslam ve Din Bilimleri Programı

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi 2011-2012 akademik yılında İslam ve Din Bilimleri Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılından itibaren Uluslararası İlahiyat Programına da öğrenci alınmaya başlanmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” programı uygulanmaktadır.

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, ülkemiz yükseköğretim sisteminde ilahiyat fakültelerine denk bir fakülte olup mezunları ilahiyat fakültesi mezunları ile aynı haklara sahip olmaktadır.

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İslami ilimler birikimini derinlikli bir bakış açısıyla, kendi kaynaklarından ve seçkin bir akademik kadro tarafından öğrenme fırsatını buluyorlar. 

Müfredatı “Temel İslam Bilimleri”ne yoğunlaşan  “İslam ve Din Bilimleri Programı’nın” eğitim öğretim dili kısmen Arapça kısmen Türkçe’dir.

Hedef kitlesi ve programları itibariyle uluslararası bir nitelik taşıyan fakültemizin programlarına yerleştirilen öğrenciler için Arap dünyasının ve ülkemizin seçkin öğretim elemanlarının ders verdiği “Arapça Hazırlık Sınıfı” uygulanmaktadır.

Fakültemizin lisans programları müfredatının %50’ye yakını, çoğu Arap asıllı öğretim elemanlarımız ile Arapça olarak işleniyor.

Ayrıca gelecek yıllarda öğretim dili Arapça olan “İslam Bilimleri Programı” ile öğretim dili İngilizce olan “Din Bilimleri Programı”nın açılması, bu programlara seçimlik Türkçe dersler konması planlanıyor. Söz konusu programlar açıldığında dil şartını yerine getiren öğrenciler diğer programdan da ders alabilecekler.