2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Gelişim Programı (AGEP)

2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Gelişim Programı (AGEP)


2016 – 2017 Bahar Yarıyılında Akademik Gelişim Programı kapsamında açılacak olan altprogramlarımızın listesi aşağıda sunulmuştur.

Kayıt tarihleri: 13-24 Şubat 2017

Yer:  Edebiyat Fakültesi CC 114

AGEP ALT PROGRAMLARI
 • Dini Musiki

 • Akaid (Seçme akaid metinleri

 • Bağlama
 • Arapça (el-Arabiyyetü’l-Hadîse: Kazâyâ ve efkâr muâsıra islâmiyye)
 • Ney
 • Tefsir (Medarik)
 • Hüsn-i Hat
 • Fıkıh (Kuduri) (1. Kademe)

 • Ebru
 • Fıkıh (Kuduri) (2. Kademe)

 • Tezhip
 • Coğrafiyyet el-Müdün el-Osmaniyye: el-Kuds
 • Psikolojide Akademik Yazım Kuralları
 • Tefsir (Celaleyn)

 • Osmanlıca
 • Tefsir Usulü (el-İtkan)

 • Askeri Tarih Okumaları
 • Hadis (el-Beykuniyye)

 • Babürlü Tarihi Kaynak Okumaları
 • Sahîh-i Buhari Sohbetleri

 • Academic Reading
 • (Çeviribilim Bölümü öğrencilerine yönelik)
 • Kelâm (el-Bidâye fî Usûli’d-Dîn)

 • 20.YY Türk Edebiyatı Metinleri   
 • Doğu'dan Batı'dan Okumalar

 • Osmanlı Türkçesi
 • Seçme Okumalar: Modern Dönem İslam

 • Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri
 • Arapça Kitabet

 • Dilbilimde İleri Konular
 • Kelam Atölyesi

 • İşaret Dili
 • Hadis Atölyesi

 • Varlık Felsefesi Okumaları
 • Balkanlarda İslam Kültürü

 • Sarf-Navih 1
 • Antik Yunanca

 • Sarf-Navih 2
 • Latince

Öğrenci Danışmanlık Sitemi Duyurusu için tıklayınız!