2016-2017 Bahar Yarıyılı Yandal Başvuruları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YANDAL BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

 

1) Yandal başvuruları ilan edilen tarihlerde başvuru formu ve not durum belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

2) Öğrenci Yandal’a, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 6'ıncı yarıyılı başında başvurabilir.

3) Öğrencinin Yandal'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının (GNO) en az 2,75 olması gerekir.

4) Öğrenim dili Türkçe olan programlarda okuyan ve öğrenim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda Yandal yapmak isteyen öğrencilerin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ilgili yabancı dil Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

5) Ana dili Türkçe olmayan ve öğrenim dili bir yabancı dil olan lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim dili Türkçe olan programlarda Yandal yapmak istedikleri takdirde, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya ilgili kurumların Türkçe yeterlik sınavlarında başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

6) Yandal’a başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal lisans programı başarı sıralamasındaki yüzdelik oranına bakılır.

7) Yandal yapacak öğrencilerin Yandal programını açan lisans programının öngördüğü ders ve kredi yükünü tamamlamaları zorunludur.

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YANDAL KONTENJANLARI

 Fakülte  Bölüm Yarıyıl Kontenjan
 Edebiyat Fakültesi  Felsefe 4-6  5
 Tarih 4-6  5
 Türk Dili ve Edebiyatı 4-6  5
 Psikoloji 4  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: 1
 Edebiyat Fakültesi: 1
 Mütercim Tercümanlık (Arapça) 4  Tüm Fakülteler: 1
 Mütercim Tercümanlık (İngilizce): 4
 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 4-6  Tüm Fakülteler: 1
 Mütercim Tercümanlık (Arapça): 4
 İktisadi ve İdari
 Bilimler Fakültesi
 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4-6  3
 Sosyal Hizmet 4-6  3
 Uluslararası İslam ve
 Din Bilimleri Fakültesi
 İslam ve Din Bilimleri 4-6  6

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YANDAL BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

 Başvuru Tarihleri  06-07 Şubat 2017
 Yabancı Dil Yeterlik Sınavları  09 Şubat 2017
 Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı  10 Şubat 2017
 Yandal Ders Kayıtları  13-14 Şubat 2017