ENARRU

Öğretim Üyesi Alımı Duyurusu

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. Maddesinin 3. Fıkrasındaki yabancı dil koşulunu sağladığına ilişkin belgeyi noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayınlarını ve listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yönettiği doktora ve yüksek lisans tezlerinin listesini içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların  29 Nisan 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doktorasını ve/veya Doçentliğini Psikoloji veya Psikiyatri alanında yapmış olmak.

 

İcadiye Bağlarbaşı Cad. No:40

34662 - Üsküdar / İSTANBUL

16 Nisan 2015