Elektronik Kaynaklar

  Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu

1964 Yazma Eser, 6781 Eski Harfli Basma Eser, 581 Latin Harfli Nadir Eser, 715 Cilt Süreli Yayın olmak toplam  1.721.000  sayfa Dijital Koleksiyon

Erişim adresi: http://katalog.marmara.edu.tr/nadireser/index.html


  Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Koleksiyonu

Merhum Seyfettin Özege’nin Atatürk Üniversitesi’ne bağışlamış olduğu koleksiyonunda bulunan 40.000 civarındaki Osmanlıca esere dijital olarak erişebilirsiniz.

Erişim adresi: http://kutuphane.atauni.edu.tr/yordambt/yordam.php?-ac=arama&bolum=01


 Ankara Üniversitesi Dergileri Veri Tabanı

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan 42 adet dergi yer almaktadır.

Erişim adresi: http://dergiler.ankara.edu.tr/index.php


 Ankara Üniversitesi e-kitaplar Veri Tabanı

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan kitaplar yer almaktadır.

Erişim adresi: http://kitaplar.ankara.edu.tr/


 FARABİ Digital Library (IRCICA)

IRCICA Kütüphanesi tarafından, FARABİ Dijital Kütüphanesi çalışmaları 2008 yılında başlamış, kültür ve medeniyetimizin temel kaynaklarını (kitap, süreli yayın, fotoğraf, harita, kartpostal, metin vb.) içermektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi mensupları, dijital kütüphaneye bir sefer üye olarak, kendi kütüphanesini oluşturma, okuma, not alma ve değişik dillere çeviri, metnin önemli kısımlarını işaretleme vb. hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Erişim adresi: http://e-library.ircica.org/


 Islamic Architectural Heritage Database (İKÖ)

İslam Tarih, Sanat ve Kültür (IRCICA), İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) iştiraki tarafından, İslam dünyasındaki mimarlık mirasını oluşturan anıtları içeren bir veri tabanıdır.

Erişim adresi: http://www.islamicarchitecturedatabase.org/ircica/index.php


İlahiyat Makaleler Veri Tabanı (İSAM)

İlâhiyat fakültelerinde yayınlanan dergiler olmak üzere çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlar ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanımızda 23.250 bibliyografik künye ve 19.500 PDF yer almaktadır.

Erişim adresi: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php


 Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı (İSAM)

Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 6.000’den fazla makalenin künyesi ile tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Erişim adresi: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php


Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı (İSAM)

Tarih, Edebiyat ve Dinî ilimlerle ilgili Osmanlıca Risalelerden oluşan veri tabanında 2.200 civarında kaynağın tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Erişim adresi: http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/a/a1/%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi.png/220px-%C4%B0stanbul_%C3%9Cniversitesi.png İstanbul Üniversitesi E-Dergi Sistemi

İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan tüm dergileri kapsamaktadır.

Erişim adresi: http://www.iudergi.com


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Resm%C3%AE_Gazete_logo.png Resmi Gazete

Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#


Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Türkiye Makaleler Bibliyografyası (TMB), araştırmacılara çalışmalarında kolaylık sağlamak, araştırma konuları ile ilgili bilgiye ulaşmalarında yardımcı olmak amacıyla, 1952 yılından bu yana Millî Kütüphane tarafından yayınlanmaktadır.

Erişim adresi: http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale


ULAKBİM Veri TabanlarıULAKBİM Ulusal Veri Tabanları

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır. Makaleler, konu uzmanları tarafından, kavramsal dizinlerden (Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.

Erişim adresi: http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/


http://www.egitimekrani.com/images/haber/7109.jpg Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

200.000 üzerinde tam metin tezi içermektedir. Tezleri görüntülemek için ücretsiz üye olunması gerekmektedir. (İzinli olanlar için)

Erişim adresi: http://tez2.yok.gov.tr/


Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi Yükseköğretim Kurulu Akademik Arşiv Projesi 
Veri tabanı üniversitelerin Kurumsal Akademik Arşiv sistemlerindeki verileri harmanlayarak, bilimsel yayınları açık erişim standartlarına uygun olarak dünya bilim çevrelerinin hizmetine sunmaktadır.

Erişim adresi: http://acikarsiv.yok.gov.tr/


DergiPark DergiPark
TÜBİTAK ULAKBİM bir dergi yayımlama - yönetim sistemi olan OJS için barındırma hizmeti vermektedir. Sisteme kayıtlı makaleler için basit ve detaylı arama seçenekleri bulunmaktadır.

Erişim adresi: http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/index/search


http://lh3.ggpht.com/_IGKwVDvmjyc/SSFUxVuQejI/AAAAAAAAAvo/Llt1NYfgN5I/tdk76yil2023.jpg?imgmax=800 Türk Dili (Türk Dil Kurumu)

Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=66:Turk-Dili-Dergisi&catid=44:suereli-yaynlarmz


http://www.ttk.gov.tr/templates/resimler/Image/images/belletend.gif Belleten (Türk Tarih Kurumu)

Erişim adresi: http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=DergiSayilar&DergiNo=1


http://www.bbk.ac.uk/lib/images/general/ProjectMuse.gif  Project Muse

Disiplinler arası 200 den fazla dergiye erişim

Erişim adresi: http://muse.jhu.edu/


http://www.web2learning.net/wp-content/uploads/2012/08/projectgutenberg.jpg Project Gutenberg

40.000 e yakın ücretsiz elektronik kitap ve e-books

Erişim adresi: http://www.gutenberg.org/


 Archive.org

Kitap, film ve müzik…

Erişim adresi: http://archive.org/index.php


 DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Çeşitli konularda 1532 dergiye ait 72.000 makale (Açık erişim veren üniversite dergileri)

Erişim adresi: http://www.doaj.org/


http://www.dart-europe.eu/images/dart-logo-transparent.gif DART-Europe E-theses Portal

24 Avrupa ülkesinin 428 üniversitene ait 306.000 tez

Erişim adresi: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php


OpenAIRE OpenAIRE 
Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veri tabanıdır.

Erişim adresi: https://www.openaire.eu/


https://www.google.com/intl/en/images/logos/books_logo_lg.png Google Books

Kitapların tam metinleri

Erişim adresi: http://books.google.com.tr/books?hl=tr


http://scholar.google.com/intl/en/scholar/images/scholar_logo_lg_2011.gif Google Scholar (Google Akademik)

Akademik tezler, kitaplar ile bir çok konuya dair içerikleri ve özetleri arama imkanı sunuyor.

Erişim adresi: http://scholar.google.com.tr/schhp?hl=tr


 al-Warraq (أهلاً و سهلاً في موقع الوراق)

Tarih, edebiyat, dil konularında 1000 den fazla e-kitap

Erişim adresi: http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1

 


 Bookfi.org

The largest ebook library.

Erişim adresi: http://en.bookfi.org/