ENARRU

Modern Dünyada Kur’an’ın Yeri: Makâsıdî Tefsire Doğru

Tür: Sempozyum
Yer: Altunizade Yerleşkesi, Konferans Salonu
Tarih: 29 Nisan 2017
Saat: 09:30
Konuşmacı:

Açıklama

Günümüz Müslümanlarının hayatına Kur’an’ın mesajının sağlıklı bir şekilde dahil olabilmesi için öncelikli olarak Kur’an’ın taşıdığı ve bize sunduğu değerlerin farkedilmesi, Kur’an’ın hitabının bugüne nasıl taşınacağı, İslâm’ın ondört asırlık geleneğinde Kur’an’ı metin ve amaç eksenli olarak anlama ve yorumlama çabalarının nasıl bir seyir izlediği ve bugün hangi noktada olduğumuz üzerinde kafa yorulması gerekmektedir.

KURAMER olarak 29 Nisan 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi/Konferans Salonunda (Bağlarbaşı-Üsküdar/İstanbul) düzenlediğimiz “Modern Dünyada Kur’an’ın yeri: Makasıdî Tefsire Doğru” başlıklı uluslararası sempozyumun bu konuda önemli bir adım olacağına inanıyoruz. 

Bir gün sürecek bu sempozyumda Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez Hocamızın açılış konuşması ardından İslâm dünyasının çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden sahasının seçkin uzmanı ilim adamları tarafından altı tebliğ sunulacak, müzakere edilip tartışılacaktır. 

Sempozyum dili Türkçe ve Arapça olup simultane tercüme yapılacaktır.