Prof. Dr. Feridun EMECEN'den

Prof. Dr. Feridun EMECEN'den "İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları II"

‘’İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları - II’’ yayımlandı.

Öğretim üyelerimizden Feridun M. Emecen, Osmanlı Devleti araştırmalarına yeni bir kaynak kazandırdı.
Sultan II. Bayezid, Sultan I. Selim ve Sultan Süleyman’ı konu eden İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları kitabının devamı olan İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları II, İSAM yayınevi tarafından neşredildi.

Eserde 1566-1648 yılları arasında tahta çıkan sekiz padişahın şahsi biyografileri ele alınmıştır. Sultan II. Selim, Sultan III. Murad, Sultan III. Mehmet, Sultan I. Ahmet, Sultan I. Mustafa, Sultan II. Osman, Sultan IV. Murat ve Sultan İbrahim’in hayatları ve dönemleri, tarihi gelişmeler ışığında aktarılıyor. Bu bağlamda padişahların devletin işleyişindeki rollerini anlamak için şahsi dünyaları ve meydana gelen siyasi olaylara karşı tavırları tespit ediliyor.     

Böylece Kanuni Sultan Süleyman dönemi sonrası için yapılan duraklama dönemi yorumları, farklı bir ışık altında değerlendiriliyor.