ENARRU

Hakkında

Türkiye’nin en iyi ihtisas kütüphanelerinden, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan İSAM Kütüphanesi’nin tecrübe ve geleneğiyle yola çıkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi; bilgi ihtiyacını en iyi ve en hızlı şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Kütüphanemiz; 69.006 cilt kitap, 9.593 cilt dergi ve yüzlerce elektronik kaynaklarla eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek için en üst düzeyde hizmet vermektedir. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde üretilen akademik çalışmaların uzun dönemli derlenmesinin ve dijital olarak korunmasının sağlanması ile bu çalışmaların mümkün olan en geniş çevrelerde erişime sunulması amacıyla bir kurumsal arşiv oluşturulmuş ve Açık Arşiv programıyla hizmete sunulmaya başlanmıştır.

Üniversitemiz ile İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) arasında yapılan kurumsal anlaşma çerçevesinde öğretim elemanları ve kendilerine tanınan belli sürelerde araştırma ve ödevleri için üniversite öğrencileri, aynı kampüste hizmet veren İSAM Kütüphanesi’nin hizmetlerinden de yararlanabilmektedirler.

Üniversite adaylarının tercihlerini her geçen yıl daha dikkatli, bilinçli ve bilgiye dayalı olarak yapmalarıyla, üniversitelerin kütüphaneleri de önemli bir tercih kriteri haline gelmiştir. Bu nedenle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesinde kütüphane en önemli etkenlerden biri olmaktadır.

İSAM Kütüphanesi

Üniversitemizin kullanımına sunulan İSAM Kütüphanesi, Türkiye’nin sahasındaki tartışmasız en iyi ihtisas kütüphanesidir. 450.000 cilt kitap ve dergiye sahip olan kütüphane, İngilizce’den Japonca’ya onlarca dilde, binlerce akademik dergiyi takip etmekte, Rusya’dan Yemen’e kadar pek çok ülkeden topladığı belgeler yanında, görsel ve işitsel malzemeler ile arşivini zenginleştirmektedir.

Kütüphane; tarih, felsefe, edebiyat, İslam ve din bilimleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında zengin bir kitap ve süreli yayın koleksiyonuna sahiptir. Ayrıca yurtiçinden ve yurtdışından bazı özel koleksiyonları da bünyesine katmıştır. Kütüphanede kitap ve dergi koleksiyonunun toplam sayısı 450.000'e ulaşmıştır. Kütüphaneden yılda yurtiçi ve yurtdışından 100.000’i aşkın araştırmacı yararlanmaktadır.

Kütüphane bünyesindeki Dokümantasyon Bölümü, sosyal ve beşeri bilimlerde araştırma yapanlar için vazgeçilmez bir veri kaynağı sunmaktadır. Ayrıca kütüphanede, yurtiçindeki 119 kütüphanenin ve yaklaşık 1.000.000 kitabın bibliyografik künye bilgilerine ulaşılabilmektedir.