Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci Temsilciliği, üniversitemizin lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirir ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlar.