Öğr. Gör. Dr. Adem YIĞIN

Lisans
Marmara Üniversitesi - 2001

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2004

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2013

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. 'Fukaha Metoduna Göre Yazılan Fıkıh Usulü Eserlerinin Temel Özellikleri' adlı teziyle 2004 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Hukuku Bilim Dalı'nda yüksek lisans derecesi aldı. Yığın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslamHukuku Bilim Dalı'nda yürüttüğü 'Klasik Fıkıh Usulü'nde Bilginin Mâhiyeti, Kaynağı ve Değeri' başlıklı doktora çalışmasını 2013 yılında tamamladı. Yığın, merkezde İslam hukuku olmak üzere İslami ilimler ve sosyal bilimlerle ilgilenmektedir.