Öğr. Gör. Ahmed Mostafa MOHAMED AHMED

Lisans
Kahire Üniversitesi - 2004

Yüksek Lisans
Mısır Eğitim Araştırmaları Enstitüsü - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Kahire Üniversitesi Daru’l Ulum Fakültesi Arap Dili ve İslami İlimler Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Mısır’da Eğitim Araştırmaları Enstitüsünde Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapıyor. 2005-2006 yılları arasında Mısır’daki bir lisede Arapça ve İslami dersler öğretmeni olarak çalıştı. 2006-2008 yılları arasında Mısır’da bir ilkokulda Arapça öğretmenliği yaptı. 2008-2009 yılları arasında bir yayınevinde redaktör olarak çalıştı. 2009 yılından bu yana yabancılara Arapça eğitimi veren çeşitli kurumlarda Arapça öğretmeni olarak çalıştı. Şu anda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ARÖMER’de Arapça okutmanı olarak görev yapıyor.