Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM

Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ahmet Kemal Bayram, 1970 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta tamamladı. 1988 yılında girdiği ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Mezuniyetten sonra aynı yıl içinde Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi yüksek lisans programına girdi ve bu programı, “Michel Foucault’nun İktidar Olgusunu Çözümlemesi” teziyle 1997 yılında tamamladı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ana bilim dalında doktora programına girdi ve bu programı, “Siyaset Teorisinde Demokratik Meşruluk ve Sorunları” adlı doktora tez çalışmasıyla tamamladı. 2011 yılında Siyasal Düşünceler alanında doçent olan ve halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Bayram’ın, siyasal düşünceler, siyaset teorisi, etik, sosyal teori alanlarında makale ve tercüme çalışmaları vardır.