Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL

Lisans
Marmara Üniversitesi - 1999

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2001

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2007

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Anabilim dalında yüksek lisansını (2001), aynı bölümün İslam Hukuku Anabilim dalında “Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2007). 2014 yılında doçent unvanını aldı. Akademik ilgi alanları; fıkıh usulü, İslam hukuku ve hukuk tarihi, İslam ahlak, hukuk ve siyaset felsefesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.