Doç. Dr. Ayhan ÖZ

Lisans
Marmara Üniversitesi - 2002

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2004

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2012

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2004 yılında Din Sosyolojisi alanında yüksek lisansını, 2012 yılında ise Din Eğitimi alanında doktorasını tamamladı. 2003-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve idarecilik görevlerini yürüttü. 2013-2020 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve yaptı. 2014-2015 öğretim yılında TÜBİTAK'ın doktora sonrası araştırma desteği kapsamında Kanada McGill Üniversitesi’nde bulundu. 2020 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde aynı anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak göreve başladı ve aynı yıl doçent unvanını kazandı. “Din Eğitimi ve Birey Oluşun İmkanı” isimli bir kitabı bulunan Öz’ün din eğitimi alanında din eğitimi tarihi, öğretmen yetiştirme, yüksek din öğretiminde program geliştirme, dinî iletişim, ahlak ve değerler eğitimi, din öğretiminde yöntem ve teknik kullanımı, kurumsal aidiyet gibi farklı konularda bilimsel yayın ve çalışmaları bulunmaktadır.