Dr. Öğr. Üyesi Burcu İNCİ

Lisans
Ege Üniversitesi - 2004

Yüksek Lisans
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - 2007

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2014

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

Ege Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2007 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans derecesi ve 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora derecesi aldı. Nişantaşı Üniversitesi İşletme Bölümü bünyesinde çalışmakta olan Burcu İnci, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde de lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunan Burcu İnci’nin akademik ilgi alanları online perakendecilik, marka yönetimi, pazarlama stratejileri, kurumsal sosyal sorumluluk ve tüketici davranışlarıdır.