Öğr. Gör. Büşra AKTAŞ

Lisans
Doğuş Üniversitesi - 2015

Yüksek Lisans
Özyeğin Üniversitesi - 2017

Doktora
İstanbul Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Büşra Aktaş 2015 yılında tam burslu olarak kazandığı Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur belgesiyle mezun oldu. 2017 yılında tam burslu olarak kazandığı Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi tezli yüksek lisans programını bitirdi. Yüksek lisans tezini ebeveyn kontrolünün erken ergenlik dönemindeki çocukların olumlu sosyal davranışlarına etkileri üzerine yazdı. 2017 yılında yüksek lisans programından mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde sosyal psikoloji doktora programına başladı. Doktora tezinde işbirliğine ilişkin ahlaki temellerin ve sosyal bağlamın adalete ilişkin karar alma üzerindeki etkilerini incelemektedir. Daha önce üç farklı Tübitak projesinde asistanlık yapmıştır ve 2017 yılından beri Communication and Relationship Research Laboratory (Core Lab) bünyesinde yakın ilişkilere dair çalışmalarda yer almaya devam etmektedir. Temel ilgi alanlarını ahlaki karar alma ve romantik ilişkiler oluşturmaktadır.