Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ

Lisans
Doğuş Üniversitesi - 2015

Yüksek Lisans
Özyeğin Üniversitesi - 2017

Doktora
İstanbul Üniversitesi - 2021

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

Dr. Öğretim Üyesi Büşra Aktaş, lisans eğitimini 2011-2015 yılları arasında Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programında yüksek lisans eğitimine başlamış; ebeveyn kontrolünün erken ergenlik dönemindeki olumlu sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini ele aldığı yüksek lisans tezini 2017 yılında tamamlamıştır. Ardından aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Psikoloji doktora programına başlamıştır. Yine aynı yıl üyesi olduğu CORE Lab'de yakın ilişkiler ve bağlanmayı ele alan farklı çalışmaları asiste etmiş ve laboratuvar koordinatörü olarak çalışmıştır. 2021 yılında haksızlığın kanıksanmasını kolaylaştıran sosyal bağlamsal faktörleri ele aldığı doktora tezini bitirmiştir. Şu an İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde sosyal psikoloji, kültürlerarası psikoloji ve ahlak psikolojisi derslerini vermekte ve bir yandan Psikoloji Araştırma Laboratuvarı'nda ahlaki karar alma süreçleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir.