Öğr. Gör. Büşra AKTAŞ

Lisans
Doğuş Üniversitesi - 2015

Yüksek Lisans
Özyeğin Üniversitesi - 2017

Doktora
İstanbul Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Büşra Aktaş 2015 yılında tam burslu olarak kazandığı Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümününden onur belgesiyle mezun oldu. 2017 yılında tam burslu olarak kazandığı Uygulamalı Gelişim Psikolojisi tezli yüksek lisans programını bitirdi. Yüksek lisans tezini ebeveyn kontrolünün erken ergenlik dönemindeki çocukların olumlu sosyal davranışlarına etkileri üzerine yazdı. 2017 yılında yüksek lisans programından mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde sosyal psikoloji doktora programına başladı. Daha önce iki farklı Tübitak projesinde asistanlık yapmıştır. Bugün romantik ilişkilerde bağlanmayı konu alan Tübitak projesinde asistanlığına devam ederken bir yandan yetişkinlik ve çocukluk döneminde ahlaki karar vermeye dair çalışmalar yürütmektedir. İlgi alanlarını ahlaki karar verme mekanizmaları, işbirliği, ahlaki değerler, olumlu sosyal davranış ve ahlaki gelişim oluşturmaktadır.