Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 2007

Yüksek Lisans
Florida International University - 2008

Doktora
Florida International University - 2012

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Uluslararası kuruluşlarda özel sektör deneyimi kazandıktan sonra akademik kariyerini ABD’de Florida International University’de devam ettirdi. Bu çerçevede ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. ODTÜ, Florida International University gibi akademik kuruluşlarda ekonomi ve alt disiplinlerinde dersler verdi. Doktorasını tamamladıktan sonra ABD’de Franklin and Marshall College ve Illinois Central College’da öğretim üyesi olarak çalıştı. American Economic Association, Midwest Economics Association gibi uluslararası akademik kuruluşların üyesidir. Uluslararası konferanslarda sunduğu tebliğlerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası yayını bulunan Ece H. Güleryüz’ün akademik ilgi alanları Ekonomi Politikası, Büyüme, Kalkınma Ekonomisi ve Kurumsal İktisattır.