Arş. Gör. Elif Emine TİRYAKİ

Lisans
Ankara Üniversitesi - 2018

Yüksek Lisans
Anadolu Üniversitesi - 2022

Doktora
Ankara Üniversitesi - (Devam Ediyor)

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Elif Emine Tiryaki 1996 yılında Çorum’da doğdu. Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde başladı. 2018 yılında anadal olarak Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünden ve çift anadal programı olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun oldu. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı YLSY bursiyerliği kazandı. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Erken Çocuklukta Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programına başladı ve Tübitak 2210A bursiyeri oldu. “Kaynaştırma Uygulamaları Kapsamında Okul Öncesi Eğitimi Alan Özel Gereksinimli Öğrencilerin Pragmatik Dil Becerileri ile okula Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tezini 2022 yılında başarıyla savunarak yüksek lisans derecesini aldı. 2021-2022 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Akademik hayatına Mayıs 2022’den itibaren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları; erken çocuklukta özel eğitim, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur.