Dr. Öğr. Üyesi İsa YILMAZ

Lisans
University of London - Istanbul Bilgi University - 2013

Yüksek Lisans
University of Durham - 2014

Doktora
University of Durham - 2018

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of London çift diploma programı kapsamında 2013 yılında İşletme-Ekonomi bölümünde Üstün Başarı Programından lisans mezuniyetini elde eden İsa Yılmaz, University of Durham Islamic Finance bölümünde 2014 yılında yüksek lisans derecesi, ve 2018 yılında doktora derecesi aldı.

Doktora konusu olarak son yıllarda İslam İktisadı alanında yeni tartışılmaya başlayan konulara odaklanan İsa Yılmaz, İslam ekonomisinin ekonomik kalkınmaya olan yaklaşımı, İslami finansın finansallaşma ekseninde gelişmesinin sosyal açmazları ve İslam iktisadının metodolojisi olarak makasıdü'ş Şeria (Şeriatın maksatları) başlıklarını doktora tezi kapsamında değerlendirdi.

Bunlarla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve refah sonuçları bakımından özgünlük içeren alternatif ekonomik ve finansal sistemleri akademik ilgi alanları arasında önemli bir yer edinmektedir. Bu bağlamda İsa Yılmaz’ın çalışmalarının önemli bir ağırlığını, ahlak ekonomisi, politik ekonomi, alternatif bankacılık ve finans modelleri oluşturmaktadır.