Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ŞAHAL

Lisans
Marmara Üniversitesi - 2011

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2016

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2022

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Muhammet ŞAHAL, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programından mezun oldu. 2012-2014 yılları arasında Kars Digor’da Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bir ortaokulda matematik öğretmeni ve okul müdür vekili olarak görev yaptı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Öğretmenliği anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2016 yılında yüksek lisans eğitiminden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi doktora programında eğitimine başladı. 2022 yılında doktora eğitimini tamamlayan Muhammet ŞAHAL, aynı yıl İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Araştırmacının akademik çalışmaları matematiksel modelleme, problem kurma, matematik eğitiminde teknoloji kullanımı alanlarıyla ilgilidir.