Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞUZ

Lisans
İstanbul Üniversitesi

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2002

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

1940 yılında Gümülcine (Yunanistan)‘de doğmuştur. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. 1968 yılından itibaren, önce İstanbul Müftülüğü Şeriyye Sicilleri Arşivi’nde sonra da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne bağlı Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde çalışmıştır. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Arşivcilik (Bilgi ve Belge Yönetimi) bölümüne öğretim görevlisi olarak atanmış olup, 2002 yılında da Marmara Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda “Girit (Resmo) Şeriyye Sicilleri” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. 2010 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayınları:
Osmanlı Arşivcilik Tarihi ile İlgili Belgeler I, İstanbul 2008
Resmo Livası, Ankara 2011, (Evangelia Balta ile birlikte)
Balkanlarda Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler Bulgaristan, İstanbul 2013, (Halit Eren, Zekai Mete, Önder Bayır ile birlikte)