Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Kamil ERCANTÜRK

Lisans
Gazi Üniversitesi - 2000

Yüksek Lisans
Yeditepe Üniversitesi - 2010

Doktora
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - 2015

Özgeçmiş YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

2000 yılında Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun olan Oğuz Kamil Ercantürk, 2010 yılında Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Türkçe Eğitimi alanında doktora derecesi aldı. Çağdaş Türk Lehçeleri, Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Göstergebilim alanında çalışmaları bulunmaktadır.