Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 2010

Yüksek Lisans
Durham University - 2011

Doktora
Durham University - 2015

Özgeçmiş YÖK Akademik
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

Oğuzhan Göksel, Ekim 2014 tarihinden beri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Britanya merkezli hakemli bir uluslararası dergi olan New Middle Eastern Studies’de editörlük ve yayın kurulu üyeliği görevlerini üstlenmektedir.
2010 yılında İstanbul Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans derecesini almıştır. Çalışmalarına Britanya’da bulunan Durham Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü Orta Doğu alanında tamamladığı yüksek lisans derecesi ile devam eden Göksel; Durham Üniversitesi’nde hazırladığı “Assessing the Turkish Model: The Modernisation Trajectory of Turkey through the Lens of the Multiple Modernities Paradigm” başlıklı teziyle doktora çalışmalarını 2015 yılında tamamlamıştır. Modernleşme ve toplumsal değişim teorileri, karşılaştırmalı siyaset, kalkınmanın ekonomi politiği ve dış politika analizi konuları üzerine uzmanlaşan Göksel’in çeşitli uluslararası hakemli dergilerde ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır. Son olarak 2018 yılında Doç. Dr. Hüseyin Işıkal ile beraber hazırladığı Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters after the Arab Spring kitabı Springer tarafından yayınlanmıştır.

E-posta: ogoksel@29mayis.edu.tr
Telefon: 0216 474 08 60 (Dahili: 2337)