Prof. Dr. Ömer Mahir ALPER

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 1990

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 1993

Doktora
Marmara Üniversitesi - 1998

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi (1990). Mezuniyetinin ardından ilmî çalışmalar yapmak üzere bir yıl Mısır’da (Kahire) bulundu (1991-1992). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını (1993) ve doktorasını (1998) tamamladı. Doktora sürecinde sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir yıl İngiltere’de (Londra) bulundu (1995-1996). 2005’te İlahiyat (İslam Felsefesi) Bilim alanında Doçent; 2011’de profesör oldu. 2001 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmekte olan Alper, 2008-2009’da Yale University (New Haven, Connecticut), Near Eastern Languages and Civilizations Bölümü’nde bir akademik yıl misafir araştırmacı olarak bulundu. Uzmanlık ve ilgi alanları klasik ve modern İslâm felsefesinde metafizik ve epistemoloji, mukayeseli İslâm ve Batı felsefesi, Osmanlı düşünce geleneği ve meta-felsefedir. The International Society for Islamic Philosophy’nin (ISIP) kurucu üyeleri arasında yer alan Alper’in yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlardır:

Osmanlı Felsefesi: Seçme Metinler, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015; Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası (İstanbul: Klasik Yayınları, 2010; ikinci bs. 2013), İbn Sînâ (İstanbul: İSAM, 2008; dördüncü bs. 2014), Felsefenin Doğası (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2012); Aklın Hazzı: İbn Kemmûne’de Bilgi Teorisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2004), İslâm Felsefesinden Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ Örneği (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000; ikinci bs. 2008).