Prof. Dr. Ömer ZÜLFE

Lisans
Marmara Üniversitesi - 1995

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 1998

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2004

Özgeçmiş
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

2004 yılında “Yakînî: Dîvân: Tenkitli Metin-Tetkik-Dizin” başlıklı doktora teziyle Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden doktorluk ünvanını alan Ömer Zülfe, 2007’de Doçentlik, 2014 yılında ise Profesörlük ünvanını almıştır. Hâlen Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Klasik Türk Edebiyatı anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir.