Prof. Dr. Seyfi KENAN

Lisans
Marmara Üniversitesi - 1989

Doktora
Columbia University - 2003

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde (1989), lisans sonrası çalışmalarını ve doktorasını ise Columbia Üniversitesi’nde tamamladı (2003). Lisansüstü çalışmalarında eğitim bilimleri bölümünde eğitim felsefesi alanına yoğunlaşırken disiplinlerarası yöntemle çalıştı. Columbia Üniversitesi’nde çeşitli projelerde sırasıyla araştırmacı ve araştırma yürütücüsü olarak görev aldı (1996-2003). 2010’da eğitim felsefesi alanında doçentliğini alan Kenan, halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

İlgi alanları arasında modern eğitim felsefeleri, üniversite eğitimi ve uluslararasılaşma, karşılaştırmalı düşünce tarihi, Türk eğitim düşüncesinin oluşum evreleri, eğitim programları ve öğretim, Türkler ve Avrupa arasında yaşanan sosyo-kültürel etkileşim yer almaktadır.