Doç. Dr. Ümran AY

Lisans
Marmara Üniversitesi - 1996

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - 2000

Doktora
Marmara Üniversitesi - 2007

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Yarı Zamanlı

Özgeçmiş

Uşak Sağlık Meslek Lisesi’nde 4 yıllık meslekî eğitimden sonra 1990 yılında ebe-hemşire olarak İstanbul Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde göreve başladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. 1996’da mezun oldu. 1998’de Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans, 2007 yılında doktora derecelerini aldı. 2010-2012 yılları arasında Tahran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’nde ve Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe okutmanlığı yaptı, aynı zamanda Fars Dili ve Edebiyatı bölümü derslerini misafir öğrenci olarak takip etti. Halen Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.