Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Selen ARTAN

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi - 2004

Yüksek Lisans
Boğaziçi Üniversitesi - 2009

Doktora
The Graduate Center, City University of New York (CUNY) - 2018

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF) YÖK Akademik
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 2004 senesinde mezun oldu. 2005 senesinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet bursu ile gittiği Leiden Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programını tamamladı. 2009’da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Eylül 2018’de, Amerika’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin etnik ve dini aidiyetleri ile toplumsal cinsiyet rollerini incelediği doktora çalışması ile The Graduate Center, CUNY’den sosyoloji doktorasını aldı. Çalışma alanları arasında göç, aidiyet, kent, toplumsal cinsiyet, toplumsal bellek ve medya konuları bulunmaktadır.