Deneysel Psikoloji Laboratuvarı

Deneysel Psikoloji Laboratuvarı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Deneysel Psikoloji Laboratuvarı, 2017 yılında kurulmuş olup İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) içerisinde yer alan bir laboratuvardır. PAMER bünyesi altında Deneysel Psikoloji Laboratuvarında bu zamana kadar “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) ve 9 Nokta Problemi: Tekrar Edilmesi ve Genişletilmesi” ve “Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) ve Sigara Bıraktırma” olmak üzere 2 adet proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerden ilki 2017 yılında Barselona/İSPANYA’da gerçekleşen ‘2nd International Brain Stimulation Conference’da sunulmuştur.

PAMER bünyesinde nöropsikoloji alanında Transkraniyal Doğru Akım Uyarımı (tDAU) kullanılarak çalışmalar yapılmakta olup bundan sonraki projeler kapsamında dil alanında ve nörobiliş-nöromodülasyon alanlarında tDAU ve bilişsel süreçleri geliştirme, üniversite popülasyonunda öğrenmeyi arttırma ve hızlandırma çalışmalarına yoğunlaşılması hedeflenmektedir.