KURAMER Kur’ân-ı Kerim Tilâvet İhtisas Eğitim Programı (KURTEP)

KURAMER Kur’ân-ı Kerim Tilâvet İhtisas Eğitim Programı (KURTEP)

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KUR’ÂN-I KERİM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(KURAMER)

KUR’ÂN-I KERİM TİLÂVET İHTİSAS EĞİTİM PROGRAMI

(KURTEP)

Dr. Fatih ÇOLLAK
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

1- PROGRAM

 1. Kur’ân-ı Kerim Tilâvet İhtisas Eğitim Programı (KURTEP) lisansüstü eğitimidir.
 2. Program merkezi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’ân-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir (KURAMER).

2- AMAÇLAR

Bu programla;

 1. Kur’ân’ı Kur’an’dan tanıtmak
 2. Kur’ân’ın vasıflarını Hz. Peygamber’den öğrenmek
 3. Kur’ân’ı sevdirmek
 4. Kur’an hizmet sevgisini aşılamak
 5. Kur’an eğitim ve öğretiminin önemini kavratmak
 6. Kur’ân’ı doğru ve güzel okuma (tecvit, tilâvet seyirleri, okuyuşta tavırlar, vakf ve ibtida, Hafs rivâyeti, makamla tilâvet) usul ve esaslarını öğretmek.
 7. Mesleki bilgi ve becerisiyle mihrap, kürsü ve din sınıfı hizmetlerinde kifayetli; örnek ahlâkıyla liyakatli din görevlileri, Kur’an hocaları, meslek öğretmenleri ve üniversite öğretim görevlileri yetiştirmek amaç edinilir.

    3- HEDEF KİTLE

Program hedef kitlesi;

 1. Lisans/ön lisans mezunu din görevlileri (resmi, sözleşmeli, fahri imam ve müezzinler)
 2. Lisans/ön lisans mezunu resmi, sözleşmeli ve fahri Kur’an kursu hocaları
 3. İHL meslek dersleri ve DİKAB öğretmenleri
 4. İlahiyat fakültesi mezunu öğrenciler.

4- EĞİTİM SÜRESİ

 1. KURTEP eğitim süresi (güz ve bahar yarıyılı olmak üzere) toplam 8 (sekiz) aydır.
 2. Dersler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik eğitim öğretim takvimi çerçevesinde her yılın Ekim ayının ilk haftasında başlar, Haziran ayının ikinci haftasında sona erer.

5- HAFTALIK DERS GÜN VE SAATLERİ

KURTEP dersleri CUMARTESİ günleri 13.00-17.30 arasındadır.

 1. Ders……………. 13.00-14.30
  Ara…………..…… 15 dk
 2. Ders………….... 14.45-16.15
  Ara………………. 15 dk
 3. Ders………….. 16.30-17.30

6- DEVAM DURUMU

 1. Derslerde devam zorunluluğu vardır.
 2. Öğrencilerin 8 (sekiz) aylık eğitimin güz ve bahar yarıyılı içinde toplam 6 (altı) ders günü devamsızlık hakkı vardır.
 3. Her iki yarıyılda toplam 6 (altı) ders günü devamsızlığı olan öğrenciler bu durumlarını belgelemedikleri takdirde kayıtları silinir.
 4. Program yöneticisince görevlendirilen sınıf temsilcisi Burak ÖZ tarafından her hafta birinci blok dersin sonunda yoklama yapılır.
 5. Yoklamada derste bulunmayan öğrenciler o hafta -tüm derslerden- yok sayılır.

7- DERSLER

a) Güz Dönemi………………………………………..(14 hafta)

 1. Kur’ân-ı Kerim Kelime Meâli……………………….(Her hafta)
 2. Kur’ân-ı Kerîm, Tashîh-i Hurûf ve Tecvit…………..(Her hafta)
 3. Mûsiki………………………………………………(8 Hafta)
 4. Kıraat İhtilâfları……………………………………(Seminer/3 Hafta)
 5. Resmü’l-Mushaf…………………………………...(Seminer/3 Hafta)

b) Bahar Dönemi……………………………………(16 hafta)

 1. Kur’ân-ı Kerim Kelime Meâli……………………...(Her hafta)
 2. Kur’ân-ı Kerim, Tashîh-i Hurûf ve Tecvit………....(Her hafta)
 3. Tecvit Metin Okumaları…………………...............(8 Hafta)
 4. Tecvit ve Kıraat Terimleri………………………….(Seminer/2Hafta)
 5. İletişim Teknikleri………………………………….(Seminer/2 Hafta)
 6. Cami Pratikleri……………………………………..(Seminer/2 Hafta)
 7. Fezâilü’l-Kur’ân Hadisleri………………………...(Seminer/2 Hafta)

8- SINAVLAR

 1. Programın biri güz dönemi (VİZE); diğeri bahar dönemi sonunda (FİNAL) olmak üzere iki sınavı vardır.
 2. Program başarı notu, vize notunun %40’ı ile finalde alınan notun %60’ının toplamı ile belirlenir.
 3. Program başarı notu 100 (yüz) üzerinden 85 (seksen beş) ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.
 4. Her iki sınav;
  * Tashîh-i Hurûf çerçevesinde yüzüne ve ezber okuma, tecvit nazariyat ve tahlilleri, Hafs rivâyetinin farklı vecih ve tevcihleri
  * Kur’ân-ı Kerim kelime meâli
  * Mûsiki
  * Seminer konuları kategorilerinden yapılır.

9- BAŞARI SERTİFİKASI

 1. Programı başarıyla bitiren öğrencilere BAŞARI SERTİFİKASI verilir.
 2. Başarı notu 84 ve aşağı olanlar sertifika alamazlar.

10- YÖNETİCİ

KURTEP program yöneticisi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak’tır. Programda görevli yardımcı asistan Burak Öz’dür.

11- SEKRETARYA

Sekretarya (kayıt, ücret tahsili, iletişim, devam takip ve sertifika düzenleme) hizmetleri İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’ân-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) görevlisi tarafından yürütülür.

12- ADRES

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi, B Blok, Kat: 4, Elmalıkent, Ümraniye. (Tel: 02164740860/1918; e-mail : kuramer.iletisim@gmail.com)

I3- KAYIT

 1. Programa başvuru ön kayıt; giriş ise kesin kayıt -Giriş/Seviye Tespit Sınav Başarısı- ile gerçekleşir. Başvuru linki: https://forms.gle/A8n6APsMEeVzwKEN8
 2. Ön kayıtta öğretmenler kurum kimlik kartlarını, din görevlileri ve Kur’an Kursu hocaları lisans veya ön lisans mezuniyet belgelerini, henüz görevi olmayan ilahiyat fakültesi mezunları ise diploma veya çıkış belgelerini ibraz eder.
 3. Programa ön kayıtla müracaat eden adaylar Giriş/Seviye Tespit Sınavı’na girer. Başarılı olanlar kesin kayıt hakkına sahip olur.
 4. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylar güz ve bahar dönemleri başında 500’er TL olmak üzere toplam 1000 TL eğitim ücreti öder. Ücretler Kur’ân-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) IBAN numarasına yatırılır.
 5. Ödeme dekontu internet adresindeki ilgili bölüme yüklenir.
 6. Kayıt işlemlerinin ardından adaylar GİRİŞ/SEVİYE TESPİT SINAVI’NA girerler.

14- GİRİŞ (SEVİYE TESPİT) SINAVI

 1. Giriş Sınavı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik ders yılı takviminden[1] 15 (on beş) gün önce, 18 EYLÜL 2023 Pazartesi günü saat 10.00’da 29 Mayıs Üniversitesi KURTEP merkezinde program yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÇOLLAK riyasetinde, öğretim üyeleri tarafından yapılır.
 2. Sınav; ezber ve yüzüne okuma, tecvit nazariyatı, tecvit tahlilleri ve aşr-ı şerif kıraatinden ibarettir.
 3. Sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 85 (seksen beş) ve üzeri puan alan adaylar programa kabul edilir.
 4. Puan dağılımı şöyledir:
  * Ezber ve yüzüne okuma…………… .30 Puan
  * Tecvit………………………………..20 Puan
  * Tecvit tahlilleri………………………25 Puan
  * Aşr-ı şerif kıraati……………….…....25 Puan
 5. Sınav sonuçları sınavdan birkaç gün sonra ilgili birim Kur’ân-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) sekretaryası tarafından adaylara bildirilir.
 6. Dersler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik ders yılı takvimine[2] bağlı olarak 07 EKİM 2023 Cumartesi tarihinde başlar.

15- DERSLERİN HAFTALARA DAĞILIMI

A) Güz Dönemi: 14 Hafta (07 EKİM 2023-13 OCAK 2024)

1. Hafta (07 EKİM 2023 Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

2. Hafta (14 EKİM 2023 Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

3. Hafta: (21 EKİM 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

4. Hafta: (28 EKİM 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

5. Hafta: (4 Kasım 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

6. Hafta: (11 Kasım 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

7. Hafta: (18 Kasım 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

8. Hafta: (25 Kasım 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Mûsiki

9. Hafta: (2 Aralık 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Kıraat İhtilâfları Semineri.

10. Hafta: (9 Aralık 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Kıraat İhtilâfları Semineri.

11. Hafta: (16 Aralık 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Kıraat İhtilâfları Semineri.

12. Hafta: (23 Aralık 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Resmü’l-Mushaf Semineri

13. Hafta: (30 Aralık 2023/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Resmü’l-Mushaf Semineri.

14. Hafta: (6 Ocak 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Resmü’l-Mushaf Semineri

15. Hafta (13 OCAK 2024 CUMARTESİ)

GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVI (Sözlü)

Saat : 10.00-12.00 (Erkekler)

Saat : 14.00-16.00 (Bayanlar)

******************************************

B) Bahar Dönemi: 16 Hafta (17 Şubat-08 Haziran 2024)

1. Hafta: (17 ŞUBAT 2024 Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri.

2. Hafta: (24 ŞUBAT 2024 Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri.

3. Hafta: (02 MART 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri.

4. Hafta: (09 MART 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri.

5. Hafta: (16 MART 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri.

6. Hafta: (23 MART 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri.

7. Hafta: (30 MART 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri

8. Hafta: (06 NİSAN 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit Metin Okumaları Semineri

9. Hafta: (13 NİSAN 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Fezâilü’l-Kur’ân Semineri

10. Hafta: (20 NİSAN/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Fezâilü’l-Kur’ân Semineri

11. Hafta: (27 NİSAN 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit ve Kıraat Terimleri Semineri

12. Hafta: (04 MAYIS 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Tecvit ve Kıraat Terimleri Semineri

13. Hafta: (11 MAYIS 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

İletişim Teknikleri Semineri

14. Hafta: (18 MAYIS 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

İletişim Teknikleri Semineri

15. Hafta: (25 MAYIS 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim kelime meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

16. Hafta: (01 HAZİRAN 2024/ Cumartesi)

Kur’ân-ı Kerim meâli

Kur’ân-ı Kerim, tashîh-i hurûf ve tecvit

Cami pratikleri

17. Hafta: (08 HAZİRAN 2024/ Cumartesi)

BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI (Sözlü)

Saat: 10.00-12.00 (Erkekler)

Saat: 14.00-16.00 (Bayanlar)

 

 

Görüntülenme: 1555 Yayınlanma Tarihi: 5 Eylül 2023 Güncellenme Tarihi: 5 Eylül 2023 15:33:35