İktisadi ve İdari Bilimler Öğrenci Kongresi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

ÖĞRENCİ KONGRESİ

Modernleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma”

11 Nisan 2020, İstanbul

 

Amacı ve Önemi

Kongrenin temel amacı, çağımızda hem doğu hem de batı dünyasını etkilemekte olan “modernleşme” ve “sürdürülebilir kalkınma” kavramlarının yeni perspektifler katılarak incelenmesine ve edinilen bilgilerin paylaşılmasına olanak sağlamaktır. Ayrıca gelecekte bu alanda çalışma yapmayı düşünen genç akademisyen adayları için bir platform oluşturmak ve iş birliği imkânı sunmaktır.

Ana Tema

Modernleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma

Alt Temalar

  • Demokratikleşme ve siyasal/kurumsal değişimler
  • Ekonomik sorunlar ve ekonomik kalkınma
  • Emperyalizm ve anti-emperyalizm
  • İnovasyon-Üniversite-Sanayi İlişkisi
  • Toplumsal ve kültürel dönüşüm
  • Eğitim-Toplum İlişkisi
  • Sanayileşme ve şehirleşme
  • Küreselleşme
  • Kalkınma ve çevre
  • Kentleşme

Önemli Günler

Özet Bildiri Son Başvuru Tarihi 02.03.2020
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 16.03.2020
Kongre Programının İlanı 01.04.2020
Kongre Tarihi 11.04.2020
Tam Metin Bildiri Son Gönderim Tarihi 04.05.2020

Açıklamalar 

-Kongre sunumları İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde yapılacaktır.

-Her bir bildirimin sunum süresi soru ve cevap dahil olarak en fazla 20 dakikadır.

-Özet bildiri metni 250 kelimeyi geçmemelidir.

-Tam metin bildiriler; özet ve kaynakça dahil olmak üzere 3.000-6.000 kelime arası olmalıdır.

-Kongre, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yöneliktir.

-Katılımcılara konaklama desteği üniversitemiz tarafından ücretsiz olarak sınırlı sayıda verilecektir.

-Kongrede yer alacak bildiri sahipleri öğle yemeği ihtiyaçlarını üniversite yemekhanesinden karşılayabileceklerdir.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
ÖĞRENCİ KONGRESİ BAŞVURU FORMU