Öğretim Elemanlarınca Hazırlanan Projeleri Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN Başkan
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Üye
Prof. Dr. Michelangelo GUİDA Üye
Doç. Dr. Asım Cüneyt KÖKSAL Üye
Arş. Gör. Cengiz YOLCU  Raportör