Vizyon, Misyon ve İlkeler

Vizyon, Misyon ve İlkeler

Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek ve önde gelen üniversitelerden biri olmayı hedefler. Benimsediği ilkelerin başında şunlar yer alır:

  • Katılımcılık

  • Doğrunun, güzelin ve iyinin keşfi

  • Disiplinlerarası yaklaşım

  • Özgürlük-sorumluluk

  • Eleştirel düşünce

  • İnançlara saygı ve etik değerlere bağlılık

  • Yeniliklere açıklık

  • Çevre bilinci