Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez 2015-16 Akademik Yılı Açılış Programı Konuşması

İstanbul 29 Mayıs Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez'in 2015-16 Akademik Yılı Açılış Konuşması.