Dr. Öğr. Üyesi Gizem BARRETO MARTİNS

Lisans
İstanbul Üniversitesi - 2003

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi - 2007

Doktora
İstanbul Üniversitesi - 2013

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Gizem Barreto Martins Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Araştırma Görevlisi, Okutman ve Öğretim Görevlisi olarak çeşitli kurumlarda çalıştı, aynı zamanda serbest zamanlı akademik ve edebi metin çevirileri yaptı. Yüksek Lisans çalışmasında toplumsal cinsiyet ve dil arasındaki ilişkiyi David Mamet'in oyunları üzerinde inceledi. Doktora çalışmasında tiyatro ve politika arasındaki ilişkiyi Amerikan tiyatrosundan çeşitli metinleri G. Deleuze ve F. Guattari üzerinden okuyarak inceledi. Modern ve postmodern yazın, tiyatro kuramları ve eleştirisi, dramatik metinler, yapısalcılık sonrası yazın kuramları akademik ilgi alanlarıdır.