Eğitim Öğretim Stratejisi

“Kadim/milli kültürümüzden hareketle geliştirdiğimiz kurumsal değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğretim ve araştırma ortamı inşa ederek inançlara saygılı, etik değerlere bağlı, ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın temel sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı, gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek insanlar yetiştirmek” şeklindeki misyon beyanımız, kurumsallığımızın varlık gerekçesinin bir ifadesidir.

Bu temel görevi hakkıyla yerine getirebilmek, lisans ve lisansüstü düzeyde “yeterli eğitim öğretim vermekten” geçmektedir. Üniversitemiz, bunu sağlayabilmek için eğitim öğretim faaliyetlerinin her aşamasında nitelikli büyümeye yönelik verimlilik ve sürekli iyileşme yaklaşımını esas alan bir anlayışla kalite odaklı çalışmalara öncelik vermektedir.

Üniversitemiz, temel paydaşı konumundaki öğrencilere, kurumsal kimliğimiz ile tanıştıkları ilk günden mezun olacakları güne kadar geçen süre içerisinde istikrarlı bir gelişim öngörmektedir. Bu sürecin temelinde bilimsel bilgi, akademik beceriler, değerler ve yetkinlik edinimleri bulunmaktadır. Böylece üniversitemiz, eğitim öğretim stratejisini kendi alanında seçkin akademisyenlerin rehberliğinde akademide ve çalışma hayatında ulusal ve uluslararası yeterlikte tercih edilen, her durum ve koşulda ahlaki davranıştan ve etik değerlerden taviz vermeyen yetkin mezunların yetiştirilebilmesine yönelik kurumsal bir düşünce ve öğrenme ortamını inşa etme süreci olarak değerlendirmektedir.

AMAÇ 1:

Lisans eğitim ve öğretimini sağlam akademik temeller üzerinde üretken ve gelişimci yaklaşımlarla sürdürmek

Stratejik Hedef 1.1

2023 yılına kadar akredite lisans programlarının sayısının her yıl %10 artırılması

Faaliyet

Faaliyet 1.1.1

Ulusal ve uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarının tespit edilmesi

Faaliyet 1.1.2

Akredite olması planlanan programların belirlenmesi

Faaliyet 1.1.3

Program akreditasyonu için gerekli mali desteğin belirlenmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

·         İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi 1

Akredite Olan Program Sayısı

Stratejik Hedef 1.2

Değişim programlarından yararlanan lisans öğrenci sayısının her yıl %20 arttırılması

Faaliyet

Faaliyet 1.2.1

Uluslararası akademik programlar ile ikili anlaşmaların yapılması

Faaliyet 1.2.2

Değişim programından yararlanacak öğrenci sayısının planlanması

Faaliyet 1.2.3

Değişim programına ilişkin Ulusal Ajansla işbirliğinin güçlendirilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

·         Ulusal Ajans

Performans Göstergesi 1

Uluslararası öğrenim hareketliliğine katılan öğrenci sayısı

Performans Göstergesi 2

Uluslararası staj hareketliliğine katılan öğrenci sayısı

Stratejik Hedef 1.3

Eğitim öğretim portföyünü iyileştirici altyapı çalışmaları geliştirilmesi 

Faaliyet

Faaliyet 1.3.1

Öğrencinin akademik fiziki alanına yönelik iyileştirici çalışmaların yapılması

Faaliyet 1.3.2

Eğitim öğretimde kullanılan araç ve ekipmanların güncellenmesi

Faaliyet 1.3.3

Kütüphane hizmetleri ile öğrenci arasındaki etkileşimi artırıcı mekanizmaların kurulması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Genel Sekreterlik

·         İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Performans Göstergesi 1

Öğrenci başına düşen derslik alanı oranı

Performans Göstergesi 2

Eğitim öğretim alet ve ekipmanlarının yenilenme oranı

Performans Göstergesi 3

Öğrenci başına düşen kütüphane alanı oranı ve kitap kullanım oranı

Stratejik Hedef 1.4

Üretken ve gelişimci bilimsel düşünceyi geliştiren süreçlerin geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 1.4.1

Ders içeriklerinin hazırlanırken öğrencilerin aktif katılımının dikkate alınması

Faaliyet 1.4.2

Ders dışı faaliyetlerde bu içerikleri destekleyen projelerin teşvik edilmesi

Faaliyet 1.4.3

Program müfredatlarının güncellenmesi

Faaliyet 1.4.4

Öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımının artırılması

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

·         Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi 1

Ders içeriklerinin hazırlanmasında görüş ve değerlendirme bildiren öğrenci sayısı

Performans Göstergesi 2

Öğrencilerin ders dışında geliştirdikleri proje sayısı

Performans Göstergesi 3

Müfredatları güncellenen program sayısı

Performans Göstergesi 4

Kültürel ve sanatsal faaliyet sayısı

Stratejik Hedef 1.5

Eğitim öğretimde alan odaklı yabancı dil öğretimine yönelik programların geliştirilmesi

Faaliyet

Faaliyet 1.5.1

100% yabancı dilde eğitim öğretime geçmesi planlanan programların belirlenmesi

Faaliyet 1.5.2

İlgili programların müfredat ve ders içeriklerinin hazırlanması

Faaliyet 1.5.3

Programları uygulayacak akademisyenlerin yeterliklerinin tespit edilmesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

·         Rektörlük

·         Akademik Birimler

Performans Göstergesi 1

100 % yabancı dilde eğitim öğretim yapan program sayısı