Hakkımızda

Hakkımızda

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2010-2011 akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış; 2012-2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” açılmıştır. 2014-2015 akademik yılında ise Psikoloji, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve Arapça Mütercim-Tercümanlık programları açılmış ve aynı yıl itibarıyla Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngilizce olmuştur.

Üniversitemiz Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi 2011-2012 akademik yılında öğrenim dili kısmen (en az % 30) Arapça olan “İslam ve Din Bilimleri Programı”na öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” uygulanmaktadır. Ayrıca 2011-2012 akademik yılından itibaren fakültemizin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nı başarıyla tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla üç aylık bir program dahilinde Ürdün’ün önde gelen üniversitelerine gönderilmektedir. Bu uygulamanın geliştirilerek ve zenginleştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2013-2014 akademik yılında öğrenim dili İngilizce olan “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı”na öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup bu programa yerleştirilen öğrenciler için “Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı” oluşturulmuştur. 2014-2015 akademik yılında ise Ekonomi (İngilizce) ve Sosyal Hizmet (Türkçe) programları açılmış olup ilk öğrenciler kabul edilmiştir.

Öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri iyi düzeyde öğrenebilmeleri için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜREM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRÖMER) ve Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÖMER) açılmış olup bu merkezlerde dil öğrenimi için uygun ortam ve programlar oluşturulmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER) ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAMER) de faaliyetlerini sürdürmekte olup bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir. Geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde önemli bir paya sahip olabilmek için üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Temel İslam Bilimleri alanlarında lisansüstü programlar açmış ve öğrenci kabul etmiştir. Öte yandan eğitim öğretim ve bilimsel araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniversiteler ile işbirliği yapılmaktadır.

Altunizade ve Ümraniye yerleşkelerinde akademik faaliyetlerini sürdüren üniversitemiz seçkin akademik kadrosu, yeni bölümleri ve öğrencileriyle birlikte akademik gelişmesini sürdürmektedir.