Hakkımızda

Hakkımızda

 Ülkemizin eğitim öğretim ve bilim alanındaki gelişimine katkıda bulunacak önemli faaliyet ve projelere imza atan, ortaöğretim ve yükseköğretim (lisans ve lisansüstü) aşamalarındaki binlerce öğrenciye burs veren, ülkemizin farklı şehirlerinde yükseköğretim öğrenci yurtlarını gençlerimizin hizmetine sunan, eğitim öğretim desteğini başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar olmak üzere dost ve akraba topluluklara da ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) çalışmalarını başlatmış, 1988 yılında İslâm Araştırmaları Merkezini (İSAM) faaliyete geçirmiştir. 

Vakıf, nihayet söz konusu hizmetlerini uzun yıllara dayanan tecrübe ve çabaların bir sonucu olarak 2010 yılında kurduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile önemli bir safhaya taşımıştır.

 Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi çatısı altında 2010-2011 akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış; 2012-2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılmıştır. 2014-2015 akademik yılında ise Psikoloji, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) ve Mütercim-Tercümanlık (Arapça) programları açılmış ve bu yıl itibarıyla Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngilizce olmuştur.

 Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi adıyla, 2011-2012 akademik yılında öğrenim dili kısmen (en az %30) Arapça olan İslam ve Din Bilimleri Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır. 2011-2012 akademik yılından itibaren fakültemizin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla iki aylık bir program dâhilinde Ürdün’ün önde gelen üniversitelerine gönderilmektedir.

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013-2014 akademik yılında öğrenim dili İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup bu programa yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı oluşturulmuştur. 2014-2015 akademik yılında ise Ekonomi (İngilizce) ve Sosyal Hizmet (Türkçe) programları açılmış ve ilk öğrenciler kabul edilmiştir.

 Eğitim Fakültesi, 2019-2020 akademik yılında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesinde öğrenim dili Türkçe olan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Bu fakültede 2020-2021 akademik yılında Arapça Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarına da öğrenci alınacaktır.

 

 

Üniversitemizde Ocak 2020'de açılan Hukuk Fakültesi'ne de 2020-2021 akademik yılında ilk defa öğrenci alınacaktır.

Öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri iyi düzeyde öğrenebilmeleri için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS SÜREM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS TÜRÖMER) ve Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS ARÖMER) açılmış olup bu merkezlerde dil öğrenimi, bilimsel ve mesleki gelişim için uygun ortam ve programlar oluşturulmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAMER), Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS PAMER) ve Ekonomik ve Finansal Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 MAYIS EFSAM) faaliyetlerini sürdürmekte olup bilimsel araştırma ve yayın konusunda uğraş alanlarımızı çeşitlendirmek ve daha kapsamlı çalışmalar yapabilmek için yakın gelecekte başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır.

 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir. Geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde önemli bir paya sahip olabilmek için üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Çeviribilim (İngilizce), Ekonomi ve Finans, Felsefe, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Temel İslam Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında lisansüstü programlar açmış ve öğrenci kabul etmiştir. Enstitümüzde 2020-2021 akademik yılından itibaren Çeviribilim (Arapça), Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finans ve Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında da lisansüstü programlar öğrenci kabul edecektir.

Öte yandan üniversitemiz, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniversiteler ile işbirliği yapılmaktadır.

Üniversitemiz, Ümraniye Elmalıkent Yerleşkesinde eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerini seçkin akademik kadrosu ve öğrencileriyle birlikte sürdürmektedir.

2020-2021 akademik yılında 29 Mayıs ailesine yeni katılacak kıymetli öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

Kuruluşundan itibaren Altunizade Yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden üniversitemiz, 2018-2019 akademik yılından itibaren Ümraniye Elmalıkent Yerleşkesinde eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerini seçkin akademik kadrosu ve öğrencileriyle birlikte sürdürmektedir.