Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar Laboratuvarı

Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı

Çeviri Teknolojileri Laboratuvarı, Çeviribilim Bölümü öğrencilerinin sektörün ve dünyanın en büyük gereksinimlerinden biri olan teknolojiyle buluşmalarını sağlıyor. Öğrenciler, ders ortamında yaptıkları uygulamalarla çeviri projesi sürecinin her aşamasını deneyimleme fırsatı buluyor; böylece, iş hayatında gereksinim duyacakları beceri ve yetileri geliştiriyorlar. Tasarımında işlevselliğin ön plana çıkarıldığı laboratuvarda, her öğrenci kendi bilgisayarında bireysel olarak çalışıyor. Laboratuvarın ortasında yer alan proje masası ise öğrencilerin bireysel çalışmalarını ekip olarak tartışmalarına olanak tanıyor. Öğrenciler bilgisayarlardaki çeşitli çeviri programlarını ve çeviriye yardımcı yazılımları bizzat kullanarak öğreniyor; ana bilgisayar ve yansıtma cihazı imkânlarıyla da yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına sunuyorlar.

Ekonomi - Finans Laboratuvarı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencileri ekonomi ve finans derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri Borsa Finans Laboratuvarı’nda gerçek zamanlı analiz ve istatistik programlarını kullanarak uygulama imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, sanal simülasyon ortamında bir finans yatırımcısı gibi hareket edip, hisse senedi ve tahvil alıp satıp teorik bilgilerini uygulama imkânı bularak kendi performanslarını izleyebilmektedirler. Borsa Finans Laboratuvarında küresel banka ve finans kuruluşlarının yoğun olarak kullandığı yazılım programları kullanılmaktadır. Laboratuvarda yaptığımız uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin borsa, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili bilgi birikimlerini artırması, ekonomi ve finans alanlarında mesleki becerilerini geliştirmesi ve kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilecek yüksek nitelikli mezunlar olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.