Türömer

Türömer

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (29 Mayıs TÜRÖMER), Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde, yeni öğretim tekniklerinin yaratılması ve uygulanmasında gereksinimlere uygun, modern teknolojileri kullanarak Türkiye’de alanda önde gelen bir kurum olmayı hedefliyor.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamayı amaçlayan 29 Mayıs TÜRÖMER, sunduğu programlarla yurt içi ve yurt dışından dil eğitimi almak isteyen öğrenci adaylarına çağdaş ve sürekli kendini yenileyen bir öğrenme ortamı sağlıyor.

TÜRÖMER bünyesinde dört temel Türkçe dil becerisini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) kazandıran Genel Amaçlı Türkçe, kişiye ya da kuruma özel oluşturulan Özel Amaçlı Türkçe, hızlı ve etkin okuma becerisini kazandırmayı amaçlayan Hızlı Okuma Kursu, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Sertifikalı Diksiyon Kursu düzenleniyor.

Ayrıca yurt dışı üniversitelerin bünyesinde bulunan Türkoloji bölümleri ya da özel/genel amaçlı dil öğretim programlarına destek amaçlı yaz aylarında Türkçenin geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik gruplara özel Türkçe programlarımız bulunuyor.

TÜRÖMER Web Sitesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Doç. Dr. Kerim AÇIK
29 Mayıs TÜRÖMER Müdürü